Kniha Oravy 2019

Dvanásty ročník súťaže Kniha Oravy spoznal víťazov

Vyhlásenie výsledkov súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu za rok 2019 sa uskutočnilo 20. mája 2020 v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne bez účasti verejnosti.

Čitateľská súťaž Kniha Oravy, ktorú každoročne organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa v roku 2020 dočkala svojho dvanásteho pokračovania. Keď sme začiatkom roka súťaž vyhlasovali – v spolupráci s našimi mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a Infoštúdio Mesta Dolný Kubín – netušili sme, že tento 12. ročník rozhodne nebude možné označiť za tuctový.

„Zmenil sa chod knižnice, zmenili sme sa všetci. Nákazlivý vírus zatvoril pre čitateľov dvere knižnice, znemožnené bolo hlasovanie priamo v jej priestoroch, v atmosfére knižne sviatočnej,“ uviedol v príhovore riaditeľ knižnice Peter Huba a dodal: „Chýbalo nám to a určite to chýbalo aj našim čitateľom. Keď sme s radosťou otvárali knižnicu pre verejnosť, bola už súťaž ukončená, hoci hlasovanie bolo predĺžené do konca apríla.“

Výnimočné podmienky sa odrazili nielen v spôsobe vyhlásenia výsledkov – bez účasti verejnosti – ale aj v počte doručených hlasovacích lístkov, ktoré rozhodli o výsledkoch. Neprekvapí, že v porovnaní s minulými ročníkmi ich bolo podstatne menej. V kategórii BELETRIA získala najviac hlasov historická próza Petra Hubu Čas vzkriesenia z trilógie Keď národ umieral, druhou najpopulárnejšou sa stala kniha mladého oravského autora Adama Kováčika Dezilúzia a na tretej priečke sa umiestnil román Snúbenec mojej sestry z pera Evy Dedinskej. Kategóriu NÁUČNÁ LITERATÚRA suverénne ovládla publikácia Angeliky Fogášovej Spomienky na Medzibrodie nad Oravou, na striebornú priečku čitatelia zaradili knihu Jude Orava Mira S. Líšku, tretie miesto obsadila dvojjazyčná monografia Na oravskom salaši : Szalaśnictwo orawskie autorskej dvojice Elena Beňušová – Erika Kulášová. Zo všetkých platných anketových lístkov boli vyžrebovaní traja hlasujúci, ktorí získali ročné predplatné do knižnice a vecné ceny venované Žilinským samosprávnym krajom a Oravskou knižnicou.

„Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sa súťaž uskutočnila, s vierou, že ďalší ročník už neovplyvnia mimoriadne okolnosti. Osobitne ďakujem našim mediálnym partnerom,“ dodal na záver riaditeľ knižnice Peter Huba.

Marián Karcol

Výsledky súťaže Kniha Oravy 2019

Počet nominovaných kníh: 18 (beletria 4, odborná literatúra 14)
Celkový počet hlasov: 204

KATEGÓRIA BELETRIA
  1. HUBA, Peter. Keď národ umieral II : Čas vzkriesenia. Martin: Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2019.
  2. KOVÁČIK, Adam. Dezilúzia. Bratislava: Motýľ, 2019.
  3. DEDINSKÁ, Eva. Snúbenec mojej sestry. Bratislava: Bestseler Book, 2019.
KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
  1. FOGÁŠOVÁ, Angelika. Spomienky na Medzibrodie nad Oravou. Dolný Kubín: Tlačiareň Vrábeľ, 2019.
  2. LÍŠKA, Miro S. Jude Orava. Dolný Kubín: Občianske združenie Homo Erectus, 2019.
  3. BEŇUŠOVÁ, Elena – KULÁŠOVÁ, Erika. Na oravskom salaši : Szalaśnictwo orawskie. Dolný Kubín: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2019.