Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2020

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2020

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a MY – Oravské noviny, TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín vyhlasujú výsledky regionálnej súťaže KNIHA ORAVY 2020.

Výsledky súťaže Kniha Oravy 2020

Počet nominovaných kníh: 21 (beletria 8, odborná literatúra 13)
Celkový počet hlasov: 1 438

KATEGÓRIA BELETRIA
  1. SLOVÍK, Jozef Medard: Goral Karol a zázračná bylina. Námestovo : Tlačiareň Kubík, 2020.
  2. FRINDT, Miroslav. Hanina hviezda. Bratislava : Fortuna Libri, 2020.
  3. HUBA, Peter. Povesti z Oravy III. Dolný Kubín : Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne, 2020.
KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
  1. KUPČULÁKOVÁ, Miroslava – VEČEREK, Roman. Ako bábkana Oravu prišla : …alebo nebojme sa bábky. Dolný Kubín : Oravské kultúrne stredisko, 2020.
  2. HENCOVSKÁ, Judita. Piesne. Dolný Kubín : Zrno, 2020.
  3. HUBA, Peter. V dianí plynúcich časov. Dolný Kubín : Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne, 2020.