Súťaž: Sila priateľstva

Vyhodnotenie súťaže Sila priateľstva

Výsledky kreatívnej súťaže pre deti Sila priateľstva: virtuálny a reálny priateľ, ktorú vyhlásila Oravská knižnica A. Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Komiks

Ocenenie získali:

  • Ema Hrkľová (ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín)
  • Eliška Dorušiaková (ZŠ s MŠ Oravský Podzámok)
  • Natália Kramárová (ZŠ s MŠ A. Radlinského Dolný Kubín)

Príbeh

Ocenenie získali:

  • Richard Niník (ZŠ Rudina)
  • Viktória Škrabáková a Natália Kompanová (ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín)
  • Adela Papulová a Nikoleta Pávnicová (ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín)

Do súťaže sa zapojilo sa celkom 58 detí z celého Slovenska. Všetkým zapojeným školám ďakujeme.

Podujatie je súčasťou projektu Bezpečne vo virtuálnom svete.
Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.