Zaži Akadémiu

Zaži Akadémiu

Cieľom seminára je zažiť jedinečnú formu výučby Akadémie veľkých diel, ktorá je postavená na práci s konkrétnym dielom (maľba, hudba, film, text), angažuje študenta do procesu vzdelávania a vytvára dôverný priestor pre rozvoj charakteru učiteľa a študenta.

25. 4. 2023 (utorok)
13.00 – 15.00 hod.
Oravská knižnica A. Habovštiaka

Súčasťou programu je:

  • Zoznámenie sa a networking (15 min)
  • Seminár k dielu, kde budete v roli študenta (70 min)
  • Reflexia seminára, kde si povieme viac o metódach, ktoré sme práve použili (15 min)
  • Predstavenie Akadémie veľkých diel a diskusia k otázkam (20 min)

Kľúčovou témou, na ktorej nám v Akadémii veľkých diel záleží, je vytváranie komunity, preto program tvoríme tak, aby sa na seminári mohli stretnúť riaditelia a učitelia z vášho mesta a okolia a vzájomne sa zdieľať a inšpirovať.

Zážitkový seminár spojený s charakterovým vzdelávaním v praxi vedie Miroslava Duranková, riaditeľka Akadémie veľkých diel.

Zaži Akadémiu

Plagát (PDF, 521 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967″ N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316″ E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358