Vyhodnotenie súťaží o naj školský časopis a nástenku 2020

Vyhodnotenie súťaží o naj školský časopis a nástenku 2020

17. ročník regionálnej súťaže školských časopisov a 4. ročník regionálnej súťaže o najoriginálnejšiu tematickú nástenku pre žiakov základných škôl, ktoré vyhlásila Oravská knižnica A. Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny, boli iné ako predchádzajúce ročníky. Celospoločenská situácia a následné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 negatívne ovplyvnili aj naše každoročné súťaže. Po zatvorení škôl a knižníc bol do uzávierky súťaží doručený len jeden školský časopis a zaslané fotografie dvoch násteniek. Z tohto dôvodu sa organizátori a porotcovia rozhodli aktuálny súťažný ročník nehodnotiť.

Veľmi si vážime úsilie súťažných kolektívov žiakov aj ich pedagógov, ktorí sa do súťaže zapojili i za takýchto komplikovaných podmienok. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Najlepší školský časopis Oravy 2020

Poďakovanie za účasť:
Únik – ZŠ s MŠ Habovka

Najlepšia nástenka na tému Sviatok sv. Valentína

Poďakovanie za účasť:
5. A trieda Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne
9. D trieda ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Prom. historik Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Mgr. Jozef Kaščák – pedagóg, spisovateľ, publicista
p. Juraj Lukáč – grafik a polygraf