Prezentácia knihy Povesti z Oravy III

Peter Huba prezentoval novú knihu povestí

Medzi čitateľov ju symbolicky vyprevadil primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.

V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne sa v pondelok 15. júna 2020 konala prezentácia novej knihy historika a spisovateľa Petra Hubu s názvom Povesti z Oravy III.

Počas prezentácie autor ozrejmil, čo ho po takmer desiatich rokoch priviedlo k napísaniu ďalšieho pokračovania povestí, stručne predstavil knihu i vybrané povesti a priblížil dobu, ktorú zachytávajú. Hoci námety na povesti čerpal so svojich dlhoročných výskumov, samotné písanie netrvalo dlhšie ako tri týždne. „Knihu som robil s nadšením a myslím si, že trošku toho nadšenia tam je,“ zveril sa prítomnému publiku autor.

Publikáciu, podobne ako predchádzajúce časti, ilustrovala autorova „dvorná“ ilustrátorka Monika Ligasová a spolu s ňou i jeho vnučka Olivia Gvoždiaková. „Bez ilustrátoriek tie povesti by boli ničím, verte mi, ničím. Bez ilustrácií to jednoducho pri povestiach nejde,“ vzdal hold spoluautorkám publikácie Peter Huba.

Z prítomných hostí s krátkym príhovorom vystúpili predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a zároveň zástupca vydavateľa Martin Zembjak a čestný predseda MO Vendelín Ťažandlák. Podujatie spestrili ukážky z predstavovanej knihy v podaní Jozefa Kaščáka a vystúpenie speváckej folklórnej skupiny ORAVA.

Publikáciu symbolicky uviedol do života lupeňmi pivónií primátor Mesta Dolný Kubín Ján Prílepok, ktorý pri tej príležitosti poznamenal: „Povesti samy osebe sú ľahkým čítaním a vedia osloviť mladších i starších čitateľov, ale keď povesti píše historik, tak okrem toho, že ju jedným dúškom prečítajú, možno to v nich vzbudí aj záujem, niečo viac sa dozvedieť o tej našej minulosti.“

Podujatie pripravila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Dolnom Kubíne.

Marián Karcol