Priateľ knižnice 1-2/2017

Vyšlo nové číslo časopisu Priateľ knižnice

V najnovšom vydaní časopisu Priateľ knižnice prinášame články, ktoré dokumentujú činnosť Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v roku 2017. Nechýbajú reportáže z trinásteho ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom, účasti knižnice na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka a nevynechali sme ani prezentácie nových kníh, ktoré sa konali v našich priestoroch. Časopis obsahuje aj informácie o realizovaných projektoch či rekonštrukciách, ktoré prebiehali v uplynulom roku. Ak vás zaujíma história, dozviete sa o najvýznamnejších udalostiach zlomových rokov 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968 v dejinách Oravy a už tradične aj o výročiach osobností spätých s naším regiónom, ktoré si pripomenieme v roku 2018.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nadväzuje vydávaním časopisu na úspešné vydávanie Knihovníckych aktualít zo 60-tych rokov 20. storočia. Príprava periodika je na jednej strane pre organizáciu záťažou, o čom svedčí i fakt, že spomedzi knižníc Žilinského kraja sme jediní, ktorým sa to už deväť rokov darí, „no na druhej strane sa tým vytvára priestor pre širšiu komunikáciu s čitateľskou verejnosťou, a tiež na rozširovanie poskytovaných informácií a v neposlednom rade na vytvorenie aktívnej spätnej väzby od čitateľa ku knižnici“, uvádza zostavovateľ a zodpovedný redaktor Peter Huba.

Časopis, ktorého úvodné číslo vyšlo v roku 2009, vychádza dvakrát ročne. Do roku 2015 aj v tlačenej podobe, od roku 2016 je dostupný v elektronickej verzii na webe Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Viac TU.

Marián Karcol