Výstava: HERstory

Výstava: HERstory

V spolupráci s organizáciou Post Bellum SK vám prinášame výstavu HERstory, ktorú môžete navštíviť na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne od 1.6. do 30.6.2023.

Výstava ponúka príbehy silných žien, ktoré dokazujú, že ženská historická skúsenosť je rovnako dôležitá ako mužská a nemali by sme na ňu zabúdať. Medzi rozprávačkami svojich osudov nájdete Ľubicu Lacinovú, Líviu Herzovú Kazárovú, Dalmu Špitzerovú, Naďu Földváriovú Pavlíkovú, Martu Grossmanovú Györiovú, Máriu Luptákovú Matejčíkovú, Irenu Príkopskú Macsiczovú, Ilonu Németh, Jelu Špitkovú, Magdu Vášaryovú, Mariannu Krajčírovú Némethovú, Katarínu Ráczovú Lokšovú, Milotu Havránkovú, Kláru Chlamtáčovú a Evu Adamikovú Tokodi.

Projekt vzniku a putovania výstavy je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Autorom grafiky “Woman power” je Matúš Maťátko (1984), ktorý sa venuje veľkoplošnej grafike, ilustrácii, soche a maľbe.

HERstory