Výstava: Ústrižky z fantázie

Výstava: Ústrižky z fantázie

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a OZ Inšpirácie Vás pozývajú na výstavu: Daniel Marček „Ústrižky z fantázie“.

3. 2. 2021 – 1. 3. 2021 | 9:30 – 16:30
detské oddelenie knižnice | vstup voľný

V prípade záujmu si môžete vystavované obrazy zakúpiť.

Plagát (PDF, 1,85 MB)

Daniel MARČEK

Pochádza z rodiny známeho martinského výtvarníka akad. mal. Miroslava Marčeka. Študoval na ZUŠ Martin u riaditeľa Jozefa Vongreja a akad. mal. Oľgy Krýslovej. Neskôr sa pripravoval pod vedením akad. mal. Alžbety Štefunkovej-Szabovej. Vyštudoval výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte UMB v B. Bystrici (prof. J. Janoška, J. Kubička, M. Sokol). Zakrátko po ukončení štúdií začal učiť na ZUŠ v Dolnom Kubíne. Ako prvý tu otvoril aj štúdium pre dospelých a predškolskú výtvarnú výchovu. Zakladal tradíciu Učiteľských salónov – výstavy výtvarne tvorivých učiteľov Oravy. Momentálne pôsobí na ZUŠ Petra Michala Bohúňa. Založil občianske združenie Inšpirácie združujúce výtvarných tvorcov regiónu. Združenie s podporou mesta Dolný Kubín organizuje už bezmála dve desaťročia prehliadku aktuálnej tvorby oravských výtvarníkov pod rovnakým názvom. Ako výtvarník vedie tvorivé dielne a iné podujatia pre záujemcov Oravy a okolitých regiónov. Pravidelne je za svoju maliarsku a grafickú tvorbu oceňovaný na súťaži Výtvarné spektrum, na ktorom v r. 2009 získal najvyššiu cenu v celoslovenskom kole súťaže. Venuje sa tiež keramickej tvorbe. Ako pedagóg pripravoval mnohých žiakov, súčasných umelcov, dizajnérov, architektov a iných umeleckých tvorcov. Jeho žiaci sú vysoko oceňovaní na celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťažiach. Prezentuje svoju súčasnú tvorbu v dominujúcej technike papierovej koláže.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín