Výstava: Z tvorby Janky Kevešovej

Výstava: Z tvorby Janky Kevešovej

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a OZ Inšpirácie Vás pozývajú na výstavu Z tvorby Janky Kevešovej.

2. 9. 2020 – 30. 9. 2020 | 8:00 – 16:00
spoločenská miestnosť knižnice | vstup voľný

Pozvánka (PDF, 401 kB)

Janka Kevešová

Rodáčka z Ružomberka, Janka Kevešová po skončení gymnázia študovala na PF UMB v Banskej Bystrici učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Neskôr ešte Alternatívne školstvo – waldorfská pedagogika a Špeciálnu pedagogiku – psychopédiu na UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako učiteľka primárneho vzdelávania v ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne.

Je zakladajúcou členkou OZ Inšpirácie, vo voľnom čase sa venuje predovšetkým drôtovaniu, maľbe a grafike. Taktiež opakovane lektoruje výtvarne zamerané tvorivé dielne pre deti i dospelých (napr. v Bzinách na Orave, v Dolnom Kubíne, Malatinej, Myjave, Námestove, Zvolene a Žiline…).

Svoje práce vystavovala spolu s inými výtvarníkmi na výstavách v Dolnom Kubíne, Limanovej, Žiwci, Námestove, Oravskej Polhore, Vlkolínci, Liptovskom Mikuláši,… (Výtvarný salón učiteľov Oravy, Inšpirácie kubínskych výtvarníkov, O najkrajšiu kraslicu, Výtvarné spektrum, Našimi očami, Orava na plátne, výstavy poriadané OKS).

Vytvorila grafiku Holíčskeho zámku pre podujatia, ktoré sprevádzali 300. výročie narodenia Márie Terézie v Holíči. Ilustrovala zborník Mladá slovenská poviedka 2017, titulnú stranu zborníka Mladá slovenská poviedka 2019 (obe vydalo OKS Dolný Kubín).

Samostatné výstavy:

Môj maľovaný svet, 6. – 24. 5. 2019 v OKS Dolný Kubín
Usporiadateľ: ŽSK, OKS Dolný Kubín

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358