Tvorivé dielne

Ponukový list tvorivých dielní pre materské a základné školy v školskom roku 2022/2023.

Deti slávia Vianoce:

zdobenie sadrových vianočných odliatkov
(pre MŠ a I. – IV. roč. ZŠ)
zhotovenie ozdoby z drôtu a nití na vyšívanie
(pre všetky kategórie)
zhotovenie arašidového panáčika
(pre II. – V. roč. ZŠ)
pomôcky: odliatky (vyrobí knihovníčka z poskytnutého materiálu – sadra po dohode s učiteľkou, temperové farby, štetce, drôt, arašidy, jadierka z ovocia, nite, ihly, fixky)

Po dohode s pedagógom je možné tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke.

Kontakt v prípade záujmu:
Alena Javorková
oddelenie detskej literatúry
tel.: 043 586 22 77
mobil: 0915 647014
e-mail: detske@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk