Výtvarný klub

Výtvarný klub

V spolupráci s OZ INŠPIRÁCIE sme pripravili niečo nové. Otvárame Výtvarný klub.

  • PRÍĎ
  • POZERAJ
  • PRIDAJ SA

Stretnutia budú prebiehať každú stredu od 15:45 do 18:00 h v priestoroch knižnice.

Začíname už 29. 09. 2021

Výtvarný klub