Psychológ v podkroví

Psychológ v podkroví

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ponúka novú bezplatnú službu s názvom Psychológ v podkroví.

Dnešná „moderná“ doba často u ľudí spôsobuje rôzne stresové faktory, ktoré môžu ovplyvniť každodenný život. Rovnako ovplyvňuje duševné a psycho-emocionálne zdravie. Stres má za následok zmätok a môže dôjsť k hľadaniu úniku v uzatváraní sa, vyhľadávaní samoty, v užívaní alkoholu, či iných návykových látok.

„Oravská knižnica Antona Habovštiaka a päť profesionálnych psychológov z Oravy a Liptova spojilo svoje sily a spoločne vytvorili tento jedinečný projekt, ktorý reflektuje na aktuálne a náročné životné situácie poslednej doby. V bezpečnom prostredí knižnice ponúkame osobné a bezplatné psychologické poradenstvo nielen pre mladých“, priblížil ponúkanú službu Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Najčastejšie psycho-sociálne problémy, ktoré je potrebné v tejto dobe riešiť sú napríklad závislosť, medziľudské vzťahy, riešenie konfliktov, nedostatok motivácii k učeniu, zlosť, podráždenosť, vyčerpanosť, pocit bezmocnosti a podobne.

Oslovení psychológovia sa do projektu zapojili bez váhania. „Pomoc druhým nás spája, chceme robiť naše okolie lepším. Každý z nás to raz môže potrebovať. Pomáhame, lebo môžeme“, povedala psychologička Mária Hutlasová.

Služba je bezplatná a anonymná. Stretnutia budú prebiehať od 29. 09. 2021, každú stredu v čase od 16:00 do 18.00 h v podkroví Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

Objednať a dohodnúť si osobné stretnutie je možné telefonicky.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti