Anketa Zlatá rybka

Zlatá rybka 2014

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Slovenská sekcia IBBY a Občianske združenie KnihoBrána vyhlasujú 7. ročník detskej čitateľskej ankety

ZLATÁ RYBKA – DETSKÁ KNIHA ROKA

Hlasujte za najlepšiu pôvodnú slovenskú knihu roku 2014.

Vyplňte anketový lístok, odovzdajte ho na detskom oddelení Oravskej knižnice A. Habovštiaka a súťažte o zaujímavý knižný balík.

Termín ukončenia hlasovania: 28. február 2015

Hlasovacie lístky (pdf)
(8 lístkov na strane formátu A4)

Projekt podporujú:

Vydavateľstvo SPN – Mladé letá
Vydavateľstvo Perfekt
Vydavateľstvo Fragment
Vydavateľstvo Albatros

Viac informácií na detske@oravskakniznica.sk alebo osobne na oddelení detskej literatúry.