Stretnutie s Jurajom Martiškom

Stretnutie s Jurajom Martiškom

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na stretnutie s ilustrátorom Jurajom Martiškom spojené s vyhodnotením súťaže ČÍTAME S NEZÁBUDNÍKOM v rámci projektu (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2018).

Čítať ďalej

Prezentácia knihy Keď národ umieral

Prezentácia knihy Mudroňovci a Halašovci

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a autor Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy Petra HUBU MUDROŇOVCI A HALAŠOVCI z trilógie KEĎ NÁROD UMIERAL.

Čítať ďalej

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – vedomostný kvíz

Dni európskeho kultúrneho dedičstva – vedomostný kvíz 4

Každý septembrový týždeň v pondelok bude na vstupnom informačnom paneli a na webovej stránke knižnice zverejnená kvízová otázka. Písomne odpovedať je možné do štvrtka daného týždňa mailom na adrese podujatia@oravskakniznica.sk, alebo na súťažnom lístku, ktorý je potrebné vhodiť do schránok pri výpožičných pultoch na jednotlivých oddeleniach knižnice. Pri odpovedi je potrebné uviesť meno a mailovú adresu, aby bolo možné kontaktovať výhercu/výherkyňu. V piatok bude zo správnych odpovedí vyžrebovaný/á jeden výherca/výherkyňa, ktorý/á bude odmenený/á knihou a bezplatným členstvom v knižnici na 12 mesiacov.

Čítať ďalej

Európsky týždeň mobility 2018

Európsky týždeň mobility 2018

Európsky týždeň mobility: aktivity v priestoroch knižnice po dohodnutí termínu v dňoch 17. – 21. 9. 2018.

Čítať ďalej

Rodinný preukaz

Rodinný preukaz

Mílí naši čitatelia,
od 3.9.2018 môžete v Oravskej knižnici využiť novú službu – RODINNÉ PREUKAZY.

Čítať ďalej

Prezentácia knihy Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov

Prezentácia knihy Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov

Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú na prezentáciu knihy knihy „Mikuláš Gacek. Päť osudových návratov“, ktorú zostavila jeho dcéra Milota Zelinová Gaceková. Publikácia približuje životnú drámu spisovateľa a prekladateľa Mikuláša Gaceka na pozadí významných dejinných udalostí 20. storočia. Počas prvej svetovej vojny zažil strastiplnú púť slovenských legionárov v Rusku, po skončení druhej svetovej vojny, počas ktorej pôsobil v Moskve a Bratislave, ho ruské komando zajalo a odvlieklo na Sibír. Po Stalinovej smrti bol prepustený, v ZSSR rehabilitovaný, ale doma sa skutočnej rehabilitácie nedočkal.

Čítať ďalej

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Pozývame Vás na Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Tento rok sa podujatie ponesie pod heslom Zdieľané dedičstvo, ktoré je spoločné s oslavou Európskeho roka kultúrneho dedičstva. DEKD potrvajú počas celého septembra.

Čítať ďalej

Prázdniny v knižnici

Prázdniny v knižnici

Pozývame všetky deti na tvorivú dielňu „ZO STARÉHO NOVÉ“, na ktorej si vytvoria originálne kvety zo starých kníh. Čítať ďalej

Jánošík & Ondráš Folk Fest 2018

Jánošík & Ondráš Folk Fest 2018

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník festivalu Jánošík & Ondráš Folk Fest. Strávte malebný čas so slovenským a českým folklórom v prostredí dreveníc a unikátnej úvraťovej železničky!

Čítať ďalej

Výstava Knihy regiónov 2017

Výstava Knihy regiónov 2017

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na putovnú výstavu víťazných kníh regionálnych čitateľských súťaží Žilinského kraja KNIHY REGIÓNOV 2017. Čítať ďalej