Deutscher Konversationsklub

Deutscher Konversationsklub

Oravská knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja má pre vás opäť zaujímavú aktivitu – DEUTSCHER KONVERSATIONSKLUB.

KDE?
V spoločenskej miestnosti Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.

ZAČÍNAME?
8. novembra 2022

ČAS?
Každý utorok od 15.30 do 16.30 hod.

Jazykové konverzácie pokračujú od 28. marca 2023.

KTO?
Paula Mäser je mladá 19-ročná dobrovoľníčka z Rakúska. Do Dolného Kubína prišla v rámci projektu EU European Solidarity Corps, ktorý zastrešuje Mladiinfo Dolný Kubín a pôsobí na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

Spájame sa, aby sme boli bližšie k sebe a bližšie k vám.
S Oravskou knižnicou na každom kroku.

Deutscher Konversationsklub

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358