Deti potrebujú knihy

Deti potrebujú knihy

Knižnica pre mládež mesta Košice, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Miestna knižnica Petržalka sa rozhodli pomôcť ukrajinským deťom knihami. A preto potrebujeme vašu pomoc. V spolupráci s kníhkupectvom Martinus vyhlasujeme výzvu na zakúpenie kníh cez e-shop, kde bude možné s 35 % zľavou nakúpiť knihy podľa vopred spracovaného zoznamu kníh. Pre rýchlejší výber a zakúpenie máte už vopred pripravený zoznam kníh.

Vyber si knihu, daj do košíka a ako dodaciu adresu zadaj adresu ktorejkoľvek knižnice, ktorú nájdeš v zozname.

Vami darované knihy sa využijú pri práci s ukrajinskými deťmi v miestnych komunitách, neziskových organizáciách, škôlkach, školách, ale budú aj darčekmi priamo pre tieto deti.

Knižnice zabezpečia distribúciu kníh do všetkých miest, kde budú potrebné.

Veríme, že sa staneme jednou veľkou knižnicou pre ukrajinské rodiny a ich deti, ktorá otvorila náruč, srdce a svoje dvere všetkým deťom, aj tým ktoré prišli do nového mesta a do nového života.

Zoznam knižníc zapojených do výzvy

 1. Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš, 047/483 02 24
 2. Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, ul. Eötvösa 35, 945 05 Komárno, 035/772 59 65
 3. Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice, 0903 408 397
 4. Knižnica Ružinov, Zimná 1, 821 02 Bratislava, 02/434 211 21
 5. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18, 950 51 Nitra,  037/ 741 91 62
 6. Krajská knižnica Ľ. Štúra, Ľ. Štúra 5, 960 01 Zvolen, 045/533 10 71
 7. Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 08001 Prešov, 051/772 35 51
 8. Krajská knižnica Žilina, Antona Bernoláka 47, 011 77 Žilina, 041/723 30 90
 9. Kysucká knižnica v Čadci, ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca, 041/433 46 16
 10. Liptovská knižnica G. F. Belopotockeho, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš, 044/552 62 15
 11. Ľubovnianska knižnica, Letná 6, 064 01, Stará Ľubovňa
 12. Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok, 033/641 23 15
 13. Mestská knižnica Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo, 043/552 22 47
 14. Mestská knižnica Ľ. Štúra, 5. apríla 18, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 038/760 27 67
 15. Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza, 046/543 36 78
 16. Mestská knižnica Sliač, Kúpeľná 11, 962 31 Sliač, 045/544 22 02
 17. Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava, 102/203 010 11
 18. Mestská knižnica Vladimíra Roya, Župné námestie 900/7, 020 01 Púchov, 042/463 14 88
 19. Mestská knižnica Vráble, Sídlisko Lúky 1317/3, 952 01 Vráble, 037 783 23 27
 20. Mestské centrum kultúry Malacky- knižnica, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, 034/772 21 10
 21. Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, 02/622 502 32
 22. Miestna knižnica Vrakuňa, Toplianska ulica č. 5, 821 07 Bratislava, 02/455 240 47
 23. Novohradská knižnica, ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec, 047/451 19 32
 24. Obecná knižnica Malinovo, Ludvíka Svobodu 11, 900 45 Malinovo, 0911 504 044
 25. Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov, 054/472 21 05
 26. Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín, 043/586 33 68
 27. Podduklianska knižnica vo Svidníku, 8. mája 697/55, 089 01 Svidník, 054/788 21 92
 28. Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01  Poprad, 052/772 97 81
 29. Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava, 02/554 222 68
 30. Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 4619/5, 036 01 Martin, 043/423 71 75
 31. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice, 055/622 32 91
 32. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín, 032/746 07 11
 33. Verejná knižnica Mikuláša Kováča, ul. Lazovná 26, 974 01 Banská Bystrica, 048/412 47 05
 34. Vihorlatská knižnica v Humennom, Námestie slobody 50, 066 01 Humenné, 057/776 35 17
 35. Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, Korzo B. Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda, 031/552 25 82

Plagát (PDF, 313 kB)
Štítky do kníh (PDF, 2 MB)