Súborný katalóg knižníc ŽSK

V prípade, že ste žiadaný dokument nenašli v online katalógu Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, môžete využiť Súborný katalóg regionálnych knižníc Žilinského samosprávneho kraja, ktorý obsahuje záznamy dokumentov z fondov nižšie uvedených knižníc:

  • Krajská knižnica v Žiline
  • Kysucká knižnica v Čadci
  • Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
  • Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
  • Turčianska knižnica v Martine

Ak dokument nájdete v niektorej z uvedených knižníc, môžete nás požiadať o sprostredkovanie vypožičania dokumentu prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku Oravskej knižnice Antona Habovštiaka (kontakt: Antónia Albíniová, e-mail: mvs@oravskakniznica.sk).