Kultúra nás spája

Mikroprojekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Mikroprojekt Darujme si kúsok historických tradícií
Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Cezhraničný partner: Regionální knihovna Karviná
Termín realizácie: jún 2010 – apríl 2011

Mikroprojekt Výpravy za vzájomný kultúrnym poznaním
Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Cezhraničný partner: Regionální knihovna Karviná
Termín realizácie: október 2011 – jún 2012

Mikroprojekt Kultúra nás spája
Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Cezhraničný partner: Regionální knihovna Karviná
Termín realizácie: september 2012 – jún 2013

MIKROPROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU,
Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV
SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM