Kubo

Digitálna knižnica Kubo

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spúšťa digitálnu detskú čitáreň na detské digitálne knihy Kubo.

Kubo je originálna slovenská digitálna knižnica plná detských e-kníh od spoločnosti KUBO MEDIA. Je dizajnovaná pre deti od dvoch rokov, so zameraním na škôlkarov a najmladších školákov. V knihách je kladený dôraz nielen na slovo, ale aj na ilustrácie a grafické spracovanie. Kubo prináša nie len zmysluplné používanie mobilných zariadení ale aj zábavu, snívanie, dobrodružstvo i učenie.

Vzdelávanie, podpora čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia mladej generácie je pre našu budúcnosť viac než potrebná. Oravská knižnica ako prvá na Slovensku spúšťa digitálnu čitáreň s názvom KUBO CLUB. V nej je sprístupnených viac ako 1000 kníh kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí mať prístup na internet. Na deti v nej čakajú moderné, ale aj klasické rozprávky, obľúbení knižní hrdinovia, riekanky, množstvo encyklopédií a didaktických textov.

„V 21. storočí je potrebné digitalizovať. Po úspešnom projekte s digitálnymi čitateľskými preukazmi prichádzame s digitálnymi knihami pre deti. Chceme byť lídrom, pretože je podľa nášho názoru potrebná modernizácia, i ekologizácia nie len kníh a knižníc, ale aj celkového života ako takého“, povedal riaditeľ knižnice Mgr. art. Roman Večerek.

Detská čitáreň funguje formou stiahnutej aplikácie. Podmienkou je platný čitateľský preukaz. Po stiahnutí aplikácie je potrebné prepojiť sa s našou knižnicou a digitálne knihy fungujú.
Veríme, že aj v digitálnom svete môžu byť z vizuálneho čítania príjemné a podnetné zážitky pre všetkých.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti