Kniha Oravy 2014

Kniha Oravy 2014

Vo štvrtok 23. apríla 2015 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2014. Siedmy ročník čitateľskej súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

O hlasy čitateľov sa uchádzalo 22 publikácií, z toho 10 v kategórii beletria a 12 v rámci odbornej literatúry. Hlasovanie prebiehalo od 2. marca do 10. apríla 2015 prostredníctvom anketových lístkov dostupných v knižnici, resp. na webovej stránke organizácie. Všetky nominované publikácie boli počas tohto obdobia k dispozícii  na náučnom oddelení knižnice.

V kategórii beletria získal najviac hlasov román Dariny Hamarovej Životom nekráčam sama, ktorého podkladom bol skutočný príbeh s autobiografickými črtami. Na druhom mieste sa umiestnila kniha krátkych próz spomienkového, cestopisného a reportážneho charakteru od Jozefa Medarda Slovíka s názvom Psie modré nebo. Na tretiu priečku čitatelia zaradili titul Najkrajšie oravské povesti, ktorý predstavuje výber z povestí jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka.

Prvenstvo v kategórii odborná literatúra pripadlo kolektívu autorov pod vedením Michala Čajku za monografiu Leštiny. Obec a jej obyvatelia, ktorá približuje históriu oravskej obce Leštiny. Druhé miesto získala útla knižka Keď potrebuješ radu… Autor Pietro Biblico v nej ponúka krátke úvahy a výber citátov z biblie v oblasti viery, citov i života všeobecne. Tretiu priečku v kategórii obsadila monografia Slanica 1564 – 1953. Srdcia pod vodou od Anny Michalcovej a kolektívu. Publikácia predstavuje históriu hornooravskej obce Slanica, ktorá zanikla pod hladinou Oravskej priehrady.

Na záver podujatia boli zo všetkých platných anketových lístkov vyžrebovaní a odmenení traja hlasujúci. Vecné ceny do súťaže venoval Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Výsledky súťaže:

Počet nominovaných kníh: 22 (beletria: 10, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 1518 (beletria: 637, odborná literatúra: 881)

KATEGÓRIA BELETRIA

  1. HAMAROVÁ, Darina. Životom nekráčam sama. Bratislava : Motýľ, 2014.
  2. SLOVÍK, Jozef Medard. Psie modré nebo. Banská Bystrica : Skalná ruža, 2014.
  3. HABOVŠTIAK, Anton. Najkrajšie oravské povesti. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

  1. ČAJKA, Michal a kol. Leštiny. Obec a jej obyvatelia. Leštiny : Obecný úrad, 2014.
  2. BIBLICO, Pietro. Keď potrebuješ radu… Doľany : ZAEX, 2014.
  3. MICHALCOVÁ, Anna a kol. Slanica 1564 – 1953. Srdcia pod vodou. Trnava : B Print, 2014.

Víťazná kniha v kategórii beletria

Víťazná kniha v kategórii odborná literatúra

Vyhodnotenie súťaže sledovala zaplnená spoločenská miestnosť knižnice

Autorka víťaznej knihy v kategórii beletria Darina Hamarová číta ukážku zo svojho románu

Diplomy za víťazstvo v kategórii odb-literatúra prevzali autor Michal Čajka (vľavo) a zástupca vydavateľa Ján Brašeň

Žrebovanie výhercov vecných cien