Kniha Oravy 2014

Vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2014

Žilinský samosprávny kraj, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a MY – Oravské noviny, TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín Vás pozývajú na vyhodnotenie regionálnej súťaže KNIHA ORAVY 2014.

Podujatie sa uskutoční 23. apríla 2015 o 16,00 hod. v spoločenskej miestnosti knižnice.

Pozvánka

Pozvánka (PDF, 432 kB)

Výsledky