Je nás počuť 2022

Knižnice otvorili okná dokorán

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala tretí ročník výnimočného podujatia s názvom JE NÁS POČUŤ.

Iniciátorom projektu bola Oravská knižnica s podporou knižníc Žilinského kraja. Minulý rok sa k nim pridalo viac ako 50, tento rok viac ako 70 knižníc po celom Slovensku. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podujatie sa konalo v rámci národného Týždňa slovenských knižníc, ktorého hlavným organizátorom je Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. V priestoroch týchto knižníc, pred nimi, na uliciach, v parkoch, na námestiach, v obecných rozhlasoch zneli nahlas čítané úryvky z ľubovoľných kníh. Motto Týždňa slovenských knižníc je: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Knižnice, záruka kvalitných informácií. Cieľom je vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií. Čítali sa úryvky z publikácií o hoaxoch a dezinformáciách. V Oravskej knižnici navyše aj diela, či o živote T. H. Florina pri príležitosti 50. výročia úmrtia, ale aj úryvky z publikácií prof. Milana Remka. Čítali osobnosti, knihovníci, herci, dobrovoľníci, ľudia z verejnosti.

„Mladí ľudia prestávajú čítať. Prijímajú informácie pasívne zo sociálnych médií. Veria falošným správam. Dospelí ľudia prestávajú čítať. Zabúdajú, čo im čítanie prináša. Zamestnaní ľudia prestávajú čítať a hľadajú oddych inde ako pri knihe. Čítať je úžasné! Čítať je potrebné“. Žiaľ v dnešnej dobe sa dostávame k informáciách, ktoré nemajú nič spoločné so skutočnosťou, a veľa ľudí im verí a podľahne, práve preto sa snažíme, aby knižnice boli zárukou kvalitných informácií, povedal Mgr. art. Roman Večerek, riaditeľ knižnice.

Projekt sa konal včera 8. marca 2023 o 15.30 hodine. „V tento deň knižnice spoločne, malé aj veľké, obecné, mestské, vedecké, univerzitné, regionálne aj krajské upozornia spolu na dôležitosť čítania a krásu literatúry v rovnakom čase, čo to bolo aj motívom názvu projektu, pretože čím viac nás je, tým viac je nás počuť“, dodáva riaditeľ knižnice.

Pozvanie Oravskej knižnice zúčastniť sa na podujatí a čítať prijali rôzne osobnosti, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ján Prílepok, prednosta okresného úradu v Dolnom Kubíne Mgr. Pavol Ľorko, poslanec ŽSK Mgr. Zdenko Kubáň, veľvyslanec a bývalý poslanec Európskeho parlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik, riaditeľ odboru kultúry Mgr. Martin Hromada, PhD., riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka Mgr. art. Roman Večerek, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Mgr. Martina Mesárošová, riaditeľka ZŠ Martina Kukučína Mgr. Katarína Števonková, redaktorka RTVS Mgr. Zdenka Prílepková, členky neformálneho mládežníckeho parlamentu Mladí za mesto/Teens for town Dorota Eva Večereková, Júlia Kakačková a mnoho iných čitateľov, či dobrovoľníkov. O hudobný sprievod sa postarala Mgr. Natália Žuffová.

Oravská knižnica Antona Habovštiaka ďakuje všetkým zúčastneným, čitateľom, ktorí počúvali a všetkým knižniciam, ktoré sa spolupodieľali na tom, aby nás bolo počuť.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti