Literárne Košice 2022

Literárne Košice 2022

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXVII. ročník literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov Literárne Košice. Súťažné práce je potrebné odoslať do 4. marca 2022 na adresu sutazekniznica (@) gmail.com.

Termín: 1. 2. – 4. 3. 2022
Miesto: Online

Súťaž je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a študentov 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Témy pre XXVII. ročník súťaže Literárne Košice:

  • Psí život
  • Môj sused mimozemšťan
  • Záhadná tvár na fotke

Výsledky súťaže knižnica slávnostne vyhlási v máji 2022 v rámci osláv Dňa mesta Košice 2022.
Víťazné práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe pod názvom Zborník ocenených prác 2022.

Odborná porota:

  • prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
  • doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
  • doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove,
  • doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Viac informácií: www.kosicekmk.sk