Hviezdoslavov lampiónový sprievod

Mesto Dolný Kubín, Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, Mestské kultúrne stredisko, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú na Hviezdoslavov lampiónový sprievod.

Začiatok sprievodu bude o 17.00 hod. pred Mestským kultúrnym strediskom (MsKS), následne sa pôjde mestom až na Hviezdoslavovo námestie k domu básnika, kde položíme veniec k jeho soche. Stretávať sa už však začneme o 16.45 h. Pre prvých 100 detí bude pripravený aj lampión so sviečkou.

Z epidemiologických dôvodov sa nebude konať žiadne sprievodné podujatie, len samotný sprievod.

Hviezdoslavov lampiónový sprievod