Pomáhať je IN

Pomáhať je IN

Pokračujeme v našej rubrike „Pomáhať je IN“, v ktorej predstavujeme rôzne oravské aj celoslovenské občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré POMÁHAJÚ, automaticky, všetkým a všade…

Združenie Prader-Williho syndrómu

Združenie bolo založené v roku 2006 a k dnešnému dňu má 24 členov. Jeho základným cieľom je združovať rodiny s deťmi s PWS syndrómom, organizovať stretnutia, vymieňať si navzájom informácie a tak uľahčovať život deťom s PWS syndrómom. Lekárskym garantom združenia je pani MUDr. Ľudmila Košťálová – endokrinológ. Združenie sa zúčastňuje aj medzinárodných konferenciách o PWS ako aj iných zriedkavých ochoreniach, kde jeho členovia nadobudli veľa potrebných informácií a príkladov ako sa dá pomáhať pacientom s PWS v rámci celej EÚ.

Základným cieľom Združenia Prader-Williho syndrómu je združovať rodiny s deťmi s PWS syndrómom, organizovať stretnutia a vymieňať si navzájom informácie. Združenie za týmto účelom organizuje spoločné víkendové stretnutia, publikuje informácie na webovej stránke www.pwsyndrom.sk, vydáva informačné letáky a spolupracuje s ostatnými národnými združeniami podobného formátu, ako aj s nadnárodnou organizáciou IPWSO, ktorej členom sa stalo v októbri 2006.

Združenie Prader-Williho Syndrómu je členská organizácia, pričom členmi sú rodiny, ktoré majú dieťa s PWS. Pretože Prader-Willi Syndróm je značne zriedkavé ochorenie, je medzi laickou verejnosťou nedostatok informácií či už o samotnom syndróme, jeho diagnostikovaní, ako aj možnostiach liečby. Združenie PWS chce preto touto formou priblížiť syndróm nielen rodinám, pedagogickým pracovníkom, fyzioterapeutom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do každodenného kontaktu s deťmi s PWS, ale aj širokej verejnosti.

Na stránke www.pwsyndrom.sk nájdete viac informácií o syndróme Prader-Willi (PWS), jeho prejavoch, možnostiach liečby, ako i aktivitách združenia. Zároveň môžete združenie podporiť príspevkom 2% z dane – formulár nájdete na ich webe.

Mnohokrát sa nám v živote stane, že stretneme niekoho, koho správanie a prejav sa nám zdajú čudné, prekvapia nás a niekedy aj pobúria. A pritom ten človek za to ani nemôže, pretože svoj „syndróm“ a jeho špecifiká dostal do vienka pri narodení.

Detské centrum Slovensko

Detské centrum Slovensko je najstaršia mimovládna, nezisková, dobrovoľnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formách náhradnej starostlivosti, formujúca sa od roku 1979.

Celoslovenská pôsobnosť tejto organizácie je zameraná na deti a mládež, odkázanú na náhradnú starostlivosť, teda na deti a mládež, ktoré z rôznych príčin nemôžu byť vychovávané vlastnou biologickou rodinou. Ostatným kategóriám, najmä zdravotne postihnutým deťom pomáhajú dobrovoľníci DC v rámci voľných kapacít.

DC Slovensko už 39 rokov organizuje Táborové stretnutia DC-SK. Za ten čas sa na táboroch zúčastnilo viac ako 200 000 detí odkázaných na náhradnú starostlivosť.

V roku 1994 založilo Detské centrum prvé Krízové centrum pre mládež pomáhajúce mladým ľuďom, vychovaným v detských domovoch, pripraviť sa na samostatný život v spoločnosti.

V roku 1999 založilo Detské centrum prvý neštátny virtuálny detský domov NÁHRADNÉ RODINY DC, ktorý má dennú kapacitu 41 detí priamo v 15-tich profesionálnych náhradných nefalšovaných rodinách a v jednej diagnostickej skupine zameranej najmä na výchovné opatrenia uložené súdom a na vyšetrenia detí pred ich umiestnením do rôznych foriem náhradnej starostlivosti.

Od roku 2006 Detské centrum vykonáva akreditovanú povinnú prípravu profesionálnych rodičov nie len pre svoje potreby ale aj pre potreby ostatných detských domovov.

Hlavným cieľom Detského centra Slovensko do budúcnosti je dať náhradnú rodinu čo najväčšiemu počtu odkázaných detí, aby tiež mohli mať láskavú mamu a otca, samozrejme so snahou navrátiť im predovšetkým vlastných rodičov.

V Detskom centre Slovensko vedia, že pomáhať je IN. Skúste to aj vy a podporte ich.

Chcete sa dozvedieť viac? Chcete pomôcť? Všetky informácie nájdete na ich webe a facebooku.

www.detskecentrum.sk
https://www.facebook.com/detskecentrum1

Knihy k téme Náhradnej starostlivosti nájdete aj v našej knižnici.

SPOLU MÔŽEME

Iniciatívu SPOLU MÔŽEME založila v roku 2017 Helena Šurinová, ktorá sa venuje vzdelávaniu lekárov. Jej cieľom bolo zvýšiť povedomie o ochorení skleróza multiplex. Iniciatíva prevádzkuje informačný portál o chorobe s článkami od odborníkov, sériou vlogov o ochorení a liečbe. Členovia iniciatívy chcú tiež spájať všetky združenia, ktoré pomáhajú pacientom zvyšovať kvalitu ich života

Ambíciou projektu SPOLU MÔŽEME je spojiť všetkých, ktorých sa týka ochorenie skleróza multiplex (SM). Pacienti, ich príbuzní, priatelia, lekári, zdravotnícki a sociálni pracovníci – všetci sa môžu pridať k týmto skvelým ľuďom a urobiť tak viac.

Spolu môžu tak zlepšiť informovanosť o ochorení, zdieľať pocity a názory pacientov. Spolu sa budú pýtať odborníkov a prinášať najnovšie poznatky o ochorení a liečbe.

Na Slovensku je 12 centier sklerózy multiplex a vo všetkých je nápomocná nezištná práca iniciatívy SPOLU MÔŽEME.

Zaujímavé rady, tipy, príbehy, fotografie aj videá – to všetko nájdete na webe iniciatívy.

Ak sa o tomto skvelom „zoskupení dobrých ľudí“ chcete dozvedieť viac, všetky informácie nájdete na ich webe a facebooku.
www.spolumozeme.sk
facebook.com/spolumozeme/

V iniciatíve SPOLU MÔŽEME vedia, že pomáhať je IN. Skúste to aj vy a podporte ich a pozrite si ich skvelé video, ktoré zverejnili pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex.

Aliancia NIE RAKOVINE

Alianciu NIE RAKOVINE založili Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman 17.11.2016, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti rakovine pankreasu.

Aliancia NIE RAKOVINE obhajuje práva onkologických pacientov. Spája všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu na Slovensku, podporuje primárnu prevenciu a včasnú diagnostiku.

Pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie – poskytuje psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady ako zvládať liečbu.

Vyškolené dobrovoľníčky a dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov poskytujú psycho-sociálnu podporu súčasným onkologickým pacientom v pacientskych poradniach, ktoré sú v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach a vo Fakultnej nemocnici v Nitre a čoskoro aj v Trnave.

Počas 13 rokov činnosti pacientske poradne a online poradňa na webe poskytli pomoc takmer 3000 pacientom. Vedia, že pacient pacientovi rozumie. Vedia, že s rakovinou sa dá žiť.

Aliancia NIE RAKOVINE poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

  • Online poradňa
  • Bezplatná pacientska linka: 0800 800 183
  • Pacientske poradne

Ak sa o tomto skvelom združení chcete dozvedieť viac aktualít, všetky informácie nájdete na ich webe, facebooku aj Instagrame.

https://www.nierakovine.sk
https://www.facebook.com/nierakovine
https://www.instagram.com/nie_rakovine

V Aliancii NIE RAKOVINE vedia, že pomáhať je IN. Skúste to aj vy a podporte ich.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Vzniklo v roku 2004. Vtedy jeho zakladateľ Gary Edwards prijal výzvu MUDr. Sejnovej, aby priniesol myšlienku zdravotných klaunov aj na Slovensko.

Aktuálne pôsobí v združení vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú takmer všetky nemocnice s detskými oddeleniami a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je súčasťou medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorá zastrešuje 11 organizácií profesionálnych zdravotných klaunov z rôznych krajín.

Momentálne červené nosy môžete vidieť v očkovacích centrách po celom Slovensku, ale stále „bežia“ aj ich online programy pre deti, dospelých pacientov, seniorov. Jednoducho, klaunské návštevy prídu za pacientov domov a prinesú úsmev.

Chceš OZ pomáhať? Môžeš podporovať červené nosy ako jednotlivec, alebo sa staneš členom Klubu priateľov červeného nosa.

Čekni web alebo facebook a zistíš, že ani zďaleka to nie je všetko z ich bohatej činnosti.

www.cervenynos.sk
https://www.facebook.com/cervenynosclowndoctors

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín je zriadený zo zákona, nie je to „klasické“ občianske združenie, či neziskovka. Všetci ho však poznajú, poznajú dobrovoľníkov aj činnosť na celej Orave.

SČK ÚS Orava má obrovskú členskú základňu. Pracuje pod ním 46 miestnych spolkov na celej Orave, z čoho 8 je skupín mládeže pri stredných školách, celkom má spolok 2106 členov.

Spolok dodržiava 7 základných princípov: ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť/univerzálnosť. Tie sa snaží reprezentovať svojou činnosťou počas celého roka. Verejnosť má možnosť vidieť „červenokrížiakov“ – ako si zvyknú hovoriť – počas pandémie na antigénovom testovaní ako dobrovoľníkov, ale počas celého roka pomáhali aj „neviditeľne“ – poskytovali materiálnu pomoc, sociálne služby, robili zbierky. Takto počas minulého roka pomohli viac ako tisícke ľudí na Orave.

To však nie je zďaleka všetko.
Viac o SČK ÚS Orava nájdeš tu:

https://redcross.sk/dolny-kubin/
https://www.facebook.com/slovenskycervenykriz

Komunitné centrum EDUKOS

Občianske združenie EDUKOS je dolnokubínske konzultačné a informačné centrum, ktoré však robí aktivity nielen na Orave.

EDUKOS vznikol ako výstup projektu programu TEMPUS vypracovaného v roku 1998 vtedajším experimentálnym vyšším odborným štúdium sociálno-právnym pri OA v Dolnom Kubíne, a realizovaným v spolupráci s Trnavskou univerzitou – Fakultou Zdravotníctva a Sociálnej práce, Katolische Fachhochshule Franfurkt a KEMI TORNIO Polytechnik vo Fínsku. Ako OZ fungujú od roku 2000. Prezidentkou združenia je Eva Vajzerová, ktorá má k dispozícii skvelý tím odborníkov.

EDUKOS poskytuje poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo, tvorbu a implementáciu projektov EÚ, aktivity podporujúce celkový regionálny rozvoj, služby pre rôzne skupiny obyvateľstva a jedincov, ktorí sa ocitnú v núdzi a cítia sa bezmocní pri ich riešení, konzultácie z oblasti sociálno – právnej legislatívy.

To však nie je zďaleka všetko.
Viac o Komunitnom centre EDUKOS o. z. nájdeš tu:
www.edukos.sk
www.facebook.com/KCedukos

Občianske združenie PRIMA

Prima existuje ako mimovládna organizácia od roku 2000, ale samotný projekt sa zrodil už o rok skôr. Jej hlavnou činnosťou je minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog, a to nielen pre užívateľov, ale aj pre ich sociálne okolie. Samozrejmosťou je aj mobilný streetwork, čiže metóda sociálnej práce s ľuďmi v ich prostredí, na ich „domácej“ pôde.

To však nie je zďaleka všetko. Viac o OZ PRIMA nájdeš tu:
www.primaoz.sk
www.facebook.com/primaoz