Pomáhať je IN

Pomáhať je IN

Pokračujeme v našej rubrike “Pomáhať je IN”, v ktorej predstavujeme rôzne oravské aj celoslovenské občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré POMÁHAJÚ, automaticky, všetkým a všade…

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Vzniklo v roku 2004. Vtedy jeho zakladateľ Gary Edwards prijal výzvu MUDr. Sejnovej, aby priniesol myšlienku zdravotných klaunov aj na Slovensko.

Aktuálne pôsobí v združení vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú takmer všetky nemocnice s detskými oddeleniami a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je súčasťou medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorá zastrešuje 11 organizácií profesionálnych zdravotných klaunov z rôznych krajín.

Momentálne červené nosy môžete vidieť v očkovacích centrách po celom Slovensku, ale stále “bežia” aj ich online programy pre deti, dospelých pacientov, seniorov. Jednoducho, klaunské návštevy prídu za pacientov domov a prinesú úsmev.

Chceš OZ pomáhať? Môžeš podporovať červené nosy ako jednotlivec, alebo sa staneš členom Klubu priateľov červeného nosa.

Čekni web alebo facebook a zistíš, že ani zďaleka to nie je všetko z ich bohatej činnosti.

www.cervenynos.sk
https://www.facebook.com/cervenynosclowndoctors

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava Dolný Kubín je zriadený zo zákona, nie je to „klasické“ občianske združenie, či neziskovka. Všetci ho však poznajú, poznajú dobrovoľníkov aj činnosť na celej Orave.

SČK ÚS Orava má obrovskú členskú základňu. Pracuje pod ním 46 miestnych spolkov na celej Orave, z čoho 8 je skupín mládeže pri stredných školách, celkom má spolok 2106 členov.

Spolok dodržiava 7 základných princípov: ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť/univerzálnosť. Tie sa snaží reprezentovať svojou činnosťou počas celého roka. Verejnosť má možnosť vidieť „červenokrížiakov“ – ako si zvyknú hovoriť – počas pandémie na antigénovom testovaní ako dobrovoľníkov, ale počas celého roka pomáhali aj „neviditeľne“ – poskytovali materiálnu pomoc, sociálne služby, robili zbierky. Takto počas minulého roka pomohli viac ako tisícke ľudí na Orave.

To však nie je zďaleka všetko.
Viac o SČK ÚS Orava nájdeš tu:

https://redcross.sk/dolny-kubin/
https://www.facebook.com/slovenskycervenykriz

Komunitné centrum EDUKOS

Občianske združenie EDUKOS je dolnokubínske konzultačné a informačné centrum, ktoré však robí aktivity nielen na Orave.

EDUKOS vznikol ako výstup projektu programu TEMPUS vypracovaného v roku 1998 vtedajším experimentálnym vyšším odborným štúdium sociálno-právnym pri OA v Dolnom Kubíne, a realizovaným v spolupráci s Trnavskou univerzitou – Fakultou Zdravotníctva a Sociálnej práce, Katolische Fachhochshule Franfurkt a KEMI TORNIO Polytechnik vo Fínsku. Ako OZ fungujú od roku 2000. Prezidentkou združenia je Eva Vajzerová, ktorá má k dispozícii skvelý tím odborníkov.

EDUKOS poskytuje poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo, tvorbu a implementáciu projektov EÚ, aktivity podporujúce celkový regionálny rozvoj, služby pre rôzne skupiny obyvateľstva a jedincov, ktorí sa ocitnú v núdzi a cítia sa bezmocní pri ich riešení, konzultácie z oblasti sociálno – právnej legislatívy.

To však nie je zďaleka všetko.
Viac o Komunitnom centre EDUKOS o. z. nájdeš tu:
www.edukos.sk
www.facebook.com/KCedukos

Občianske združenie PRIMA

Prima existuje ako mimovládna organizácia od roku 2000, ale samotný projekt sa zrodil už o rok skôr. Jej hlavnou činnosťou je minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog, a to nielen pre užívateľov, ale aj pre ich sociálne okolie. Samozrejmosťou je aj mobilný streetwork, čiže metóda sociálnej práce s ľuďmi v ich prostredí, na ich „domácej“ pôde.

To však nie je zďaleka všetko. Viac o OZ PRIMA nájdeš tu:
www.primaoz.sk
www.facebook.com/primaoz