Prednášajúci

Michal Mačička v Oravskej knižnici

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Dolný Kubín pripravili dňa 20. októbra 2014 pre širokú verejnosť stretnutie s publicistom, spisovateľom, filmárom a včelárom Ing. Michalom Mačičkom, CSc. Podujatie otvoril krátkym príhovorom riaditeľ Oravskej knižnice Peter Huba. Dolnokubínsky rodák M. Mačička sa ako spisovateľ predstavil prítomnému publiku prostredníctvom prezentácie fotografií zo svojej knihy Môj rodný kraj, ocenenej titulom Kniha Oravy za rok 2009. Úspechy dosiahol p. Mačička aj v oblasti filmárskej tvorby – jeho krátkometrážne filmy získali ocenenia na domácich i zahraničných festivaloch. Na podujatí prezentoval štyri zo svojich filmov, zachytávajúce ľudové zvyky, tradície i jánošíkovskú tematiku. Film Včely a ľudia bol zaujímavou výpoveďou o včelách a včelárstve. A keďže je táto oblasť srdcovou záležitosťou autora, rozprávanie, ktoré nasledovalo po prezentácii filmu, obohatil názornými ukážkami rôznych druhov medu vlastnej výroby.

Prednášajúci macicka_02_sml macicka_01_sml