Neodíď nám, rozprávočka...

Neodíď nám, rozprávočka…

Literárne informačné centrum Bratislava, časopis Slniečko, Mestská knižnica mesta Piešťany, vydavateľstvo BUVIK a RTVS vypisujú výtvarnú súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a detí ZUŠ pri príležitosti 90. výročia vysielania rozhlasovej rozprávky Neodíď nám, rozprávočka…

Téma súťaže:
ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku alebo povesť vo formáte A3

Súťažné práce musia obsahovať:
názov knižky alebo pôvod stvárneného príbehu, povesti, rozprávky

Okrem toho:
– meno a priezvisko žiaka
– adresu bydliska
– triedu a adresu školy
– meno a kontakt na pedagóga /tel., e-mail/

Súťažné kategórie:
1. kategória – žiaci ZUŠ
2. kategória – žiaci základných škôl špeciálnych škôl a školských klubov detí

Uzávierka súťaže: 18. apríla 2016

Práce zasielajte poštou alebo prineste osobne na adresu:
Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19
921 01 Piešťany

Vaše ilustrácie, maľby, malé plastiky, maľované na skle plagáty a pod. vyhodnotíme a víťazov slávnostne vyhlásime v
dňoch 18. – 19. mája v rámci rozhlasového festivalu Zázračný oriešok 2016. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe v Mestskej knižnici mesta Piešťany.

V prípade akýchkoľvek otázok o súťaži volajte, píšte pani Martine Marovej v Mestskej knižnici v Piešťanoch, Školská 19, tel.: 033 / 772 59 82, 0917 565 991, e-mail: kultura@kniznica.sk

Neodíď nám, rozprávočka...