Modernizácia náučného oddelenia knižnice

Modernizácia náučného oddelenia knižnice

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja dokončila svoj projekt Modernizácia náučného oddelenia knižnice.

Knižnica dlhodobo myslí nielen na svojich stálych čitateľov, ale aj na mladých ľudí a študentov. Venuje sa podpore ich vzdelávania rôznymi kurzami, besedami či náučnými hodinami, ale snaží sa aj o ich psychickú pohodu, dobrú náladu a spokojnosť.

Vzhľadom na stále sa vyvíjajúcu dobu a meniace sa požiadavky našich čitateľov sme pristúpili k modernizácii náučného oddelenia a vybavili sme ho štandardom súčasnej doby,“ skonštatoval Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. „Modernizáciou prešla celá staršia časť náučného oddelenia. Od vymaľovania stien, položenia nového koberca na podlahu až po nové regály na knihy, nové stolíky, stoličky či svetlá. Naši čitatelia sa môžu tešiť aj na úplne novú relaxačno-čitateľskú zónu, kde sa môžu zastaviť a oddýchnuť si od množstva svojich povinností, nájsť si dobrú knihu, ktorých nemáme málo. Sadnúť si na pohovku a ponoriť sa do príbehov veselých, smutných, odborných, romantických či historických.

Čitatelia tak môžu opäť využiť služby knižnice v plnej miere, ako aj vidieť vynovené priestory oddelenia. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia sumou 9 000 eur, zvyšok financovala knižnica z vlastných zdrojov. Knižnica sa snaží modernizovať svoje oddelenia, aby čo najviac plnila požiadavky svojich čitateľov. Verí, že úpravou nielenže pritiahne viac čitateľov, ale radi tu budú tráviť svoj voľný čas a budú sa v nej cítiť bezpečne a spokojne.

Náučné oddelenie po rekonštrukcii bolo otvorené 3. 1. 2022.

Mgr. Mária Babík Ferancová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti