Otvorenie výstavy Zázrivské lazy

Otvorenie výstavy Zázrivské lazy

V pondelok 7. novembra 2016 sa v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo otvorenie výstavy Zázrivské lazy, ktorá prostredníctvom fotografií, malieb a krátkych textov predstavuje osobité kúzlo najväčšej dolnooravskej obce. Podkladom pre výstavu sa stala rovnomenná publikácia, ktorá v čitateľskej súťaži “Kniha Oravy 2015” získala 1. miesto v kategórii odborná literatúra. Autorský kolektív Jozef Jurík (fotografie, text), Eva Dudášová (maľby) a Anna Gáborová (text) aj týmto spôsobom chce upriamiť pozornosť na tradičné, charakteristické i výnimočné dedičstvo našich predkov, na ich skúsenosti a odvekú spätosť s prírodou, ktorých odkaz by sme mali zachovať aj našim potomkom.

Súčasťou vernisáže bola beseda s autormi a ich hosťami – architektom Igorom Krpelánom, autorom knihy “Pokračovanie rodu”, a spoluautorom publikácie “Dedinami ” Petrom Madigárom – na tému vzťahu súčasnej spoločnosti k hodnotám vidieckej krajiny a architektúry. Podujatie sprevádzali tradičnými ľudovými piesňami speváčky Ľudmila Bellová a Valéria Juríková zo Zázrivej. Výstavu si záujemcovia budú môcť pozrieť v spoločenskej miestnosti knižnice do 15. decembra 2016.

Marián Karcol