Vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)

Vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920)

V piatok 4. novembra 2016 o 12.30 hod. bola v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja slávnostne otvorená putovná výstava Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920), ktorú spoločne pripravili Nadácia M. R. Štefánika a Ústav politických vied SAV v Bratislave. Na zabezpečení podujatia organizovaného pod záštitou predsedu vlády SR sa okrem nich ďalej podieľali Mesto Dolný Kubín, Klub vojenskej histórie Beskydy a hostiteľská organizácia.

Vernisáž sa uskutočnila za aktívnej účasti predsedu Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Dušana Bakoša, DrSc. a PhDr. Ferdinanda Vrábela z Ústavu politických vied SAV, ktorý ako jeden zo spoluautorov výstavu bližšie predstavil. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o histórii vzniku prvého slobodného demokratického štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvýkrát v dejinách národom štátotvorným a dokumentovať, že o jeho zrod sa významnou mierou pričinili aj Slováci.

Na podujatí ďalej vystúpili člen Klubu vojenskej histórie Orava Jozef Krupa, 1. štátny tajomník Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Mgr. Ondřej Pometlo a potomkovia legionárov – Alena Gallasová, dcéra brigádneho generála Václava Vašátka, a dcéra Mikuláša Gaceka doc. PhDr. Milota Zelinová, CSc. Vernisáž spestril hudobný program v podaní Gustáva Socháňa a žiačok ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Výstava bude verejnosti sprístupnená do 30. novembra 2016.

Marián Karcol