TESCO

Podporte projekt V knižnici nám nuda nehrozí

Vážení čitatelia a priaznivci Oravskej knižnice,

podporte náš projekt V knižnici nám nuda nehrozí, ktorý v rámci grantového programu spoločnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ postúpil do verejného hlasovania. Každý zákazník pri nákupe v HM Tesco v Dolnom Kubíne dostane hlasovací žetón, ktorý je potrebné vhodiť do hlasovacej schránky pri východe z predajne vybranému projektu.

Ďakujeme za vašu podporu.

Zámerom nášho projektu je realizácia aktivít, ktoré podporia integráciu žiakov Špeciálnej ZŠ a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do komunity detských čitateľov v Oravskej knižnici A. Habovštiaka. Čitateľské dielne budú rozvíjať ich záujem o čítanie, výtvarné dielne podporia ich vlastnú tvorivosť. Besedy so spisovateľom a ochrancom prírody M. Sanigom a cestovateľom T. Točekom im sprostredkujú netradičné zážitky. Interaktívne aktivity podporia prirodzenú detskú súťaživosť, precvičia jemnú motoriku, komunikačné schopnosti. Spoločné stretnutia žiakov ZŠ a špeciálnej ZŠ podporia prekonávanie predsudkov, rozvoj sociálneho cítenia a schopnosti nezištnej pomoci tým, ktorí to potrebujú.