Prezentácia knihy Architekt svitajúcich časov

Prezentácia knihy Architekt svitajúcich časov

Dňa 25. septembra 2017 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnila prezentácia monografie historika Petra Hubu o ďalšej významnej, no málo známej osobnosti našich národných dejín Blažejovi Félixovi Bullovi s názvom Architekt svitajúcich časov. Autor v nej na základe bohatého archívneho materiálu rekonštruuje život a dielo architekta, staviteľa, tvorcu nábytku, autora divadelných hier, herca, zberateľa ľudových piesní, obdivovateľa ľudovej architektúry a tiež zakladajúceho člena Slovenského spevokolu, spolku, ktorý nahrádzal zakázanú Maticu slovenskú. V knihe sa čitateľ okrem iného zoznámi so vznikom slovenského slohu, nájde podrobné informácie súvisiace s výstavbou Národného domu v Martine i mnohých iných stavieb, ktoré Blažej Bulla projektoval. Odborný text dopĺňajú beletrizované pasáže z pera Petra Kubicu a bohatá obrazová príloha.

Počas prezentácie Peter Huba vysvetlil, čo ho viedlo k napísaniu monografie, stručne predstavil knihu, život a dielo Blažeja Bullu a neľahkú dobu, v ktorej pôsobil. V rámci programu sa prítomnému publiku prihovoril vedúci vydavateľstva Matice slovenskej Igor Sokolík, zástupca primátora mesta Dolný Kubín Jozef Šimek, farár dolnokubínskeho zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Rastislav Stanček i poverený predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne Vendelín Ťažandlák, ktorí ocenili autorov prínos pri spresňovaní obrazu našich regionálnych i národných dejín. Podujatie spestrili ukážky z predstavovanej knihy a piesne folklórnej skupiny Orava.

Na záver podujatia bola kniha o architektovi, ktorý stál pri zrode národného slohu, symbolicky vyprevadená medzi čitateľov halúzkou národného stromu, lipy. Slávnostného aktu sa zhostila poverená riaditeľka odboru kultúry ŽSK Miroslava Ševčíková Šumská.

Marián Karcol