Podujatia pre 2. stupeň ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií

Ponukový list podujatí pre 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií v školskom roku 2019/2020.

Návšteva knižnice – predstavíme Vám knižnicu a jej služby, naučíme vyhľadávať informácie cez informačný aparát knižnice.

Príbeh knihy – od hlinených tabuliek po e-knihy – tematické podujatie o histórii písma, informačných nosičov, kníh a knižníc.

Encyklopédie – vedomosti z každej oblasti – samostatná práca žiakov s náučnou literatúrou, vyhľadávanie informácií v encyklopédiách.

Kedy si po nás prídete? – hovorená bibliografia kníh pre deti a mládež, ktoré si zaslúžia byť prečítané.

Brata musíš poslúchať, Aline sladké príbehy, My nie sme žiadne céčka, Ako vyzerá šťastie – hodiny tvorivého písania spojené s využitím textov najnovších kníh v knižnici (poviedkové zborníky, knihy Marty Hlušíkovej, Romana Brata, Kataríny Gillerovej).

Hrdinské dialógy – z vybraných nevšedných hrdinov kníh pre deti a mládež deti tvoria v skupinách krátke dialógy (desať viet), ktoré potom prezentujú.

Rozprávka a jej hrdinovia ako ich nepoznáme – tvorivé písanie zamerané na vlastnú interpretáciu obsahu a postáv známych literárnych diel.

Moje mesto – rozprávanie o histórii, osobnostiach, udalostiach, pamätníkoch a povestiach mesta Dolný Kubín.

Poznáš svoj rodný kraj? – súťaž o našom meste a jeho okolí (slepá mapa, zaujímavé miesta, erby, nárečie, povesti, osobnosti).

Orava a jej život v minulosti – tematické podujatie o oravských roľníkoch a remeselníkoch.

Oravský rok – zvykoslovie nášho regiónu: jarné (vynášanie Moreny, Veľká noc, Juraj), letné (stavanie májov, Turíce, Jánske vatry), jesenné (dožinky, dušičky) a zimné (advent, Vianoce, Nový rok, Traja králi, fašiangy, páračky, priadky, stridžie dni).

Dievčatko oravskô – tematické podujatie o oravských ľudových piesňach a obradoch našich predkov.

Anton Habovštiak: Oravci o svojej minulosti – žiaci sa zoznámia s knihou, v ktorej je zaznamenané rozprávanie o živote, duchovnej i materiálnej kultúre obyvateľov Oravy v dnes už takmer zabudnutom jazyku. Pri príležitosti 95. výročia narodenia významného jazykovedca a spisovateľa.

Oravské povesti – spoznávanie dejín Oravy prostredníctvom regionálnych povestí. Pri príležitosti 95. výročia narodenia a 15. výročia úmrtia úmrtia Antona Habovštiaka.

Literárne prechádzky po Orave – významné osobnosti Oravy a ich dielo (J. Matúška, M. Kukučín, P. O. Hviezdoslav, M. Urban, M. Figuli, A. Habovštiak, L. N. JÉGÉ, R. Dilong a iní).

Rozprávka, poklad našich predkov – tematické podujatie o slovenských ľudových rozprávkach a ich zberateľovi Pavlovi Dobšinskom pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia.

Autorské rozprávky – tematické podujatie o autorských rozprávkach (H. CH. Andersen, L. Carrol, A. Lindgrenová, Ľ. Feldek, D. Hevier, D. Taragel, B. Jobus a iní)

Nonsens v literatúre – tematické podujatie o príbehoch a básňach plných svojrázneho humoru a nezmyslov.

Príbehy v bublinách – tematické podujatie o komikse, o tom čo ho charakterizuje a ako vzniká, o jeho histórii a najznámejších hrdinoch. Súčasťou podujatia je literárna tvorivá dielňa.

Čo si ľudia rozprávali – tematické podujatie o ľudovej slovesnosti (pranostiky, príslovia, porekadlá, hádanky a povery).

Išlo dievča po vodu – tematické podujatie o slovenských ľudových a umelých baladách.

Texty piesní – poézia dnešných dní – tematické podujatie o textoch populárnych piesní a ich autoroch (J. Urban, K. Peteraj, B. Filan, P. Nagy, D. Hevier a iní).

Bájky a bájkari – tematické podujatie o bájkach a ich najznámejších autoroch.

Báje a mýty – tematické podujatie o starovekých bájach, gréckej a slovanskej mytológii.

Život detí v súčasnej slovenskej literatúre – tematické podujatie, v ktorom predstavíme diela slovenských autorov (P. Glocko, V. Šikula, M. Ďuríčková, K. Jarunková, J. Blažková, M. Hlušíková, G. Futová, R. Brat, D. Dušek).

Z teplého hniezda – umelecká próza tematicky zameraná na život detí a mladých ľudí v minulosti (M. Kukučín, J. G Tajovský, M. Rázus, Ľ. Ondrejov).

Jozef Gregor Tajovský – život a dielo významného predstaviteľa slovenského realizmu. Pri príležitosti 145. výročia narodenia autora.

Štúrovskí básnici – tematické podujatie o významných predstaviteľoch slovenského romantizmu.

Poličky plné dobrodružstiev – dobrodružné príbehy v knihách z našej knižnice (sci-fi, fantasy, robinsonády, detektívky, horor, historické príbehy, westerny).

Sokoliar Tomáš – boj za slobodu a spravodlivosť v historickom príbehu J. C. Hronského o chlapcovi, ktorý mal dar rozumieť reči zvierat (literárne dielo ako inšpirácia filmového umenia).

Modlitbičky – modlitba, ako inšpiračný zdroj v diele básnika Milana Rúfusa.

Margita Figuli – prezentácia života a diela významnej slovenskej spisovateľky pri príležitosti 110. výročia narodenia.

Dievčenská próza – tematické podujatie, v ktorom predstavíme diela slovenských i svetových autoriek
(K. Jarunková, J. Šrámková, A. Vášová, J. Mlčochová, Z. Šulajová, M. Hlušíková, A. Lindgrenová, Ch. Brontëová a i.).

Denník ako umelecké literárne dielo – tematické podujatie.

Výpravy do histórie s knihami Vojtecha Zamarovského – významné diela slovenskej literatúry faktu. Venované 100. výročiu jeho narodenia.

Matej Bel – Oravská stolica – prezentácia významného diela slávneho uhorského polyhistora.

História v krásnej literatúre – tematické podujatie o historickom románe a poviedke (J. Horák, Ľ. Zúbek, P. Glocko, Ch. Jacq).

Dejiny spisovnej slovenčiny – tematické podujatie o vývine spisovného jazyka a význame diela A. Bernoláka, Ľ. Štúra a M. Hattalu v tomto procese.

Slovenské národné divadlo – 100 rokov – tematické podujatie o jednej z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, ktorej dejiny začínajú krátko po vzniku Československej republiky.

Muzikál – hudobno-slovné pásmo.

Padnuté hviezdy – portréty hudobných umelcov, ktorých život poznačili drogy. Podujatie preventívno-výchovného zamerania.

Prevencia závislostí – videofilmy a informácie o probléme závislosti, prezentácia literatúry zameranej na danú problematiku.

Ľudské práva – tematické podujatie o ľudských právach, ich obsahu, existencii a opodstatnenosti.

Kúzelník z Auschwitzu – príbeh o priateľstve, ľudskosti a nádeji, ktorého hlavným hrdinom je 14-ročný chlapec deportovaný do koncentračného tábora.

Európska únia – história, súčasnosť, zaujímavosti – pohľad na dejiny EÚ, jej inštitúcie a politiku.

Nežná revolúcia – začiatok cesty k slobode – tematické podujatie venované 30. výročiu jednej z najvýznamnejších udalostí v moderných dejinách Slovenska.

Milan Rastislav Štefánik – životopisný medailón výnimočnej osobnosti našej histórie pri príležitosti 100. výročia úmrtia.

Beseda s cestovateľom Tomášom Točekom, spojená s prezentáciou jeho ciest: Kanada (Od Veľkých jazier ku Pacifiku), USA (Od Floridy po Montanu), Ekvádor (Krajina na rovníku), Galapágy (Unikátne miesto na Zemi), Rusko a Ukrajina (Kaukaz, Elbrus), Arménsko, Tanzánia (Zanzibar), India (Stok Kangri – Himaláje, Ladakh), Nepál (Himaláje, Annapurna), Irán (Damavand), Cestovanie po svete (r. 2002-2012), Slovensko (Krásy našej vlasti).

Škola v knižnici – vyučovacia hodina, na ktorej je možné využiť prostredie knižnice a jej informačné zdroje (knihy, periodiká, e-knihy, DVD, CD a iné).

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút.
Po dohode s pedagógom je možné dĺžku i tému prispôsobiť aktuálnej požiadavke. Je možné dohodnúť i návštevu knihovníčky priamo v škole, podmienkou je však aspoň jedna návšteva v knižnici. Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Mgr. Miriam Kazimírová
koordinátorka služieb a kultúrno-výchovnej činnosti
tel.: 586 2277
e-mail: podujatia@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk