Podujatia pre 2. stupeň ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií

Ponukový list podujatí pre 5. – 9. ročník ZŠ a 1. – 4. ročník osemročných gymnázií v školskom roku 2022/2023.

Pravda či omyl? – zábavná hodina otázok a odpovedí, precvičme si svoj všeobecný prehľad vedomostí. Hľadanie správnych odpovedí v knihách a na webových stránkach. Práca v skupinách, vyhodnotenie. (5. – 7. ročník)

Mať tak o koliesko viac – veselé obrázky o vynálezoch, naozajstných príbehoch aj v knihách J. Verna. Spojenie hodiny slovenského jazyka, fyziky. Práca s knihami v knižnici a s webovými stránkami. (7. – 9. ročník)

Verte, neverte, Popoluška aj v básni M. Rúfusa – práca s textom básne, predstavenie tvorby slovenského básnika M. Rúfusa (6. – 7. ročník)

Ako dostať ľudskú nohu na oblohu? – básne V. Klimáčka – práca s jeho knihou Noha k nohe (5. – 7. ročník)

Naša Kocka pocitov – zábavné písanie, hodina zameraná na empatiu, sebaprezentáciu (5. – 9. ročník)

Skokom, okom, v knihe som – Literárne hádanky. Zábavné čítanie ukážok textov najčítanejších kníh mládeže v knižnici, práca aj v skupinách (5. – 9. ročník)

Hrdinské dialógy – predstavenie literárnych hrdinov najčítanejších detských kníh, hodina tvorivého písania a sebaprezentácie, tvorenie dialógov s vybranými hrdinami (5. – 9. ročník)

Nakreslime si hravo i ovečku – zábavná hodina tvorivosti (5. – 9. ročník)

Remeslo sa naučí každý, umenie nie – hodina tvorivosti, práca s knihami o umení, spoznávanie tvorby maliarov (5. – 9. ročník)

Kresba, čo skrýva tajomstvo – tvorenie bublinového príbehu k vybranej kresbe (5. – 9. ročník)

Si výnimočný – aj o tom, či to dospeláci hovoria svojim deťom každý deň – zážitková hodina práce s textom knihy, rozhovorov (5. – 6. ročník)

Tajomstvo. Je vždy nesprávne nepovedať pravdu? – podujatie zamerané na etiku, práca s poviedkovou knihou Hu! (7. – 8. ročník)

Byť sám sebou, vedieť povedať svoj názor – podujatie zamerané na etiku, práca s textami poviedky Mirnix Dirnix (7. – 8. ročník)

Ako riešime konflikty, počúvanie, vzťah k sebe a okoliu – podujatie zamerané na etiku, práca s textom poviedky Trapoška (7. – 9. ročník)

Aline sladké príbehy – zábavná hodina tvorivého písania, sebaprezentácie zameraná na zmysly, pocity (5. – 9. ročník)

Ukáž, čo máš na desiatu! – city a zdravie – hodina zameraná na etiku, rozhovor, písanie, práca s textom poviedky (6. – 7. ročník)

Ako si vycvičiť brata – hodina tvorivého písania, čítania, práca s textom rovnomennej poviedky (5. – 6. ročník)

Bohatstvo, ktoré nám môžu odovzdať naši starí rodičia – práca s poviedkou Babička. Hodina empatie, rozhovoru, písania (5. – 6. ročník)

Ponúkame aj podujatia pre krúžky (dramatické, tvorivosti a pod.), ktoré fungujú pri ZŠ. Na spestrenie činnosti môžu využiť priestory knižnice v popoludňajších hodinách.

Všetky podujatia sú bezplatné a realizujú sa počas celého školského roka. Objednať ich je možné na každý pracovný deň osobne, telefonicky alebo e-mailom. Program trvá 45 minút.  Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakt v prípade záujmu:
Alena Javorková
oddelenie detskej literatúry
tel.: 043 586 22 77
mobil: 0915 647 014
e-mail: detske@oravskakniznica.sk
https://oravskakniznica.sk