Najlepší školský časopis

Súťaž školských časopisov organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mediálnymi partnermi a jej cieľom je objavovať, podporovať a rozvíjať žurnalistický talent žiakov základných škôl.

Výsledky súťaže

Najlepší školský časopis 2020

17. ročník regionálnej súťaže školských časopisov pre žiakov základných škôl, ktorý vyhlásila Oravská knižnica A. Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny, bol iný ako predchádzajúce ročníky. Celospoločenská situácia a následné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 negatívne ovplyvnili aj našu každoročnú súťaž. Po zatvorení škôl a knižníc bol do uzávierky súťaže doručený len jeden školský časopis. Z tohto dôvodu sa organizátori a porotcovia rozhodli aktuálny súťažný ročník nehodnotiť.

Veľmi si vážime úsilie súťažných kolektívov žiakov aj ich pedagógov, ktorí sa do súťaže zapojili i za takýchto komplikovaných podmienok. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Najlepší školský časopis Oravy 2020

Poďakovanie za účasť:
Únik – ZŠ s MŠ Habovka

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Prom. historik Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Mgr. Jozef Kaščák – pedagóg, spisovateľ, publicista
p. Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Najlepší školský časopis 2019

Výsledky 16. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny:

1. kategória – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

(zúčastnili sa 4 časopisy)

Umiestnenie:

1. miesto: Úsmev – CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné
(https://czssihelne.edupage.org/text5/?)
2. a 3. miesto: neudelené

Čestné uznanie:

Dlhánik – ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou
(https://www.zsdlha.sk/downloads/Dlhanik/Dlhanik_2018_19/Dlhanik)

Poďakovanie za účasť:

Do pohody – ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné
SUSED – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín

Porota:

Porota: Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Prom. historik Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Mgr. Jozef Kaščák – pedagóg, spisovateľ, publicista
p. Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Najlepší školský časopis 2018

Výsledky 15. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny:

1. kategória – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

(zúčastnilo sa 7 časopisov)

Umiestnenie:

1. miesto: Úsmev – CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné
https://czssihelne.edupage.org/text5/?
2. miesto: Do pohody – ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné
https://zszakamenne.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=1
3. miesto: neudelené

Poďakovanie za účasť:

Dlhánik – ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou
Kohútik – ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín
OČKO – CSŠ Dolný Kubín
Sused – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín
Veselík – ZŠ s MŠ Oravské Veselé
NOVO2 – ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice

2. kategória – časopisy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ

(bez účasti)

3. kategória e-časopisy

(zúčastnil sa 1 časopis)

Poďakovanie za účasť:

Ekoobjektív – ZŠ P. Škrabáka Dolný Kubín

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Prom. historik Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Mgr. Jozef Kaščák – pedagóg, spisovateľ, publicista
p. Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Najlepší školský časopis 2017

Výsledky 14. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny.

1. kategória – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

(zúčastnilo sa 6 časopisov)

Umiestnenie:

1. Do pohody – ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné
2. Úsmev – CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné

Poďakovanie za účasť:

Kohútik – ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín
Prechádzky školou – ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená
Sused – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín
Veselík – ZŠ s MŠ Oravské Veselé

2. kategória – časopisy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ

(bez účasti)

3. kategória e-časopisy

(bez účasti)

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Najlepší školský časopis 2016

Výsledky 13. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny.

1. kategória – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

(zúčastnilo sa 8 časopisov)

Umiestnenie:

1. Úsmev – CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné, Moták – ZŠ s MŠ Novoť
2. Do pohody – ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné, Veselík – ZŠ s MŠ Oravské Veselé
3. Mladé letá – ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín, Sused – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín

Čestné uznanie:

Prechádzky školou – ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená

Poďakovanie za účasť:

Lavína – ZŠ s MŠ Lokca

2. kategória – časopisy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ

(zúčastnil sa 1 časopis)

Čestné uznanie:

Lavínka – ZŠ s MŠ Lokca

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Redaktori detských časopisov môžu navštíviť redakciu MY – Oravské noviny v Tvrdošíne. Exkurziu je potrebné vopred dohodnúť.

Najlepší školský časopis 2015

Výsledky 12. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny.

1. kategória – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

(zúčastnili sa 4 časopisy)

Umiestnenie:

1. Úsmev – CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné
2. SUSED – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín
3. neudelené

Poďakovanie za účasť:

Kohútik – ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín
Lavína – ZŠ s MŠ Lokca

2. kategória – časopisy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ

(zúčastnili sa 2 časopisy)

Poďakovanie za účasť:

Lomítko – ZŠ s MŠ Lomná
Lavínka – ZŠ s MŠ Lokca

3. kategória – e-časopisy

(zúčastnil sa 1 časopis)

Poďakovanie za účasť:

Kohútik – ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej a krásnej literatúry
Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Najlepší školský časopis 2014

Výsledky 11. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny.

1. kategória – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ

(zúčastnilo sa 7 časopisov)

Umiestnenie:

1. Úsmev – CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné
2. SUSED – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín
3. Vitanovček – ZŠ s MŠ Vitanová

Čestné uznanie:

Rabconek – ZŠ s MŠ Rabča

Poďakovanie za účasť:

Mladé letá – ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín
Brehárik – ZŠ Slnečná Námestovo
Do pohody – ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné

2. kategória – časopisy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ

(zúčastnil sa 1 časopis)

Poďakovanie za účasť:

Lomítko – ZŠ s MŠ Lomná

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej a krásnej literatúry
Juraj Lukáč – grafik a polygraf