Najlepšia tematická nástenka

Regionálnu súťaž tried a základných škôl o najoriginálnejšiu nástenku organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v spolupráci s mediálnymi partnermi a jej cieľom je objavovať, podporovať a rozvíjať žurnalistický talent žiakov základných škôl.

Výsledky súťaže

Najlepšia tematická nástenka 2020

4. ročník regionálnej súťaže o najoriginálnejšiu tematickú nástenku pre žiakov základných škôl, ktorý vyhlásila Oravská knižnica A. Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s., MY – Oravské noviny, bol iný ako predchádzajúce ročníky. Celospoločenská situácia a následné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 negatívne ovplyvnili aj našu každoročnú súťaž. Po zatvorení škôl a knižníc boli do uzávierky súťaže zaslané fotografie dvoch násteniek. Z tohto dôvodu sa organizátori a porotcovia rozhodli aktuálny súťažný ročník nehodnotiť.

Veľmi si vážime úsilie súťažných kolektívov žiakov aj ich pedagógov, ktorí sa do súťaže zapojili i za takýchto komplikovaných podmienok. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Najlepšia nástenka na tému Sviatok sv. Valentína

Poďakovanie za účasť:
5. A trieda Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne
9. D trieda ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Prom. historik Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Mgr. Jozef Kaščák – pedagóg, spisovateľ, publicista
p. Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Najlepšia tematická nástenka 2019

Výsledky 3. ročníka regionálnej súťaže tried a základných škôl o najoriginálnejšiu nástenku, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny na tému Čo mi dáva čítanie?

Umiestnenie:

1. miesto: II. G (7. ročník) CSŠ Dolný Kubín
2. miesto: 9. ročník ZŠ s MŠ Malatiná
3. miesto: 6. A ZŠ s MŠ Mútne

Čestné uznanie:

VI. trieda – ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín
8. D – ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

Poďakovanie za účasť:

2. a 4. ročník ZŠ s MŠ Malatiná
5.ročník ZŠ s MŠ Malatiná
6. ročník ZŠ s MŠ Malatiná
1. A ZŠ s MŠ Mútne
3. A ZŠ s MŠ Mútne
3. B ZŠ s MŠ Mútne
4. A ZŠ s MŠ Mútne
6. B ZŠ s MŠ Mútne
8. A ZŠ s MŠ Mútne
9. B ZŠ s MŠ Mútne
ŠKD pri ZŠ s MŠ Mútne
ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Prom. historik Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Mgr. Jozef Kaščák – pedagóg, spisovateľ, publicista
p. Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Najlepšia tematická nástenka 2018

Výsledky 2. ročníka regionálnej súťaže tried a základných škôl o najoriginálnejšiu nástenku, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny.

Umiestnenie:

1. a 2. miesto: neudelené
3. miesto: 7. B ZŠ s MŠ Oravské Veselé

Čestné uznanie za originálne výtvarné stvárnenie:

8. B ZŠ s MŠ Oravské Veselé

Poďakovanie za účasť:

ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín
ZŠ s MŠ pri Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
5. A ZŠ s MŠ Oravské Veselé
5. B ZŠ s MŠ Oravské Veselé
6. B ZŠ s MŠ Oravské Veselé
8. ročník vyučovacieho predmetu anglický jazyk ZŠ s MŠ Oravské Veselé
ZŠ s MŠ Oravský Podzámok

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Prom. historik Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Mgr. Jozef Kaščák – pedagóg, spisovateľ, publicista
Juraj Lukáč – grafik a polygraf

Najlepšia tematická nástenka 2017

Výsledky 1. ročníka regionálnej súťaže tried a základných škôl o najoriginálnejšiu nástenku, ktorú vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s mediálnymi partnermi Petit Press, a. s. a MY – Oravské noviny.

Umiestnenie:

1. miesto: 2. A ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín a 2. D ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín

Čestné uznanie:

ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Dolný Kubín

Poďakovanie za účasť:

4. A CSŠ Dolný Kubín
6. D ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné
9. B a 2. C – ZŠ J. Matúšku D. Kubín

Porota:

Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY – Oravské noviny
Peter Huba – riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka, autor odbornej literatúry a beletrie
Juraj Lukáč – grafik a polygraf