Súťaž Kniha Oravy

Logo zriaďovateľa a knižnice

Súťaž o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu od roku 2008 každoročne vyhlasuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

Logá mediálnych partnerov

Cieľom tejto súťaže je propagácia regionálnej literatúry medzi širokou verejnosťou a ponúknutie priestoru autorom a vydavateľom na bezplatnú prezentáciu svojich diel. Súťaž nemá ambíciu odborného hodnotenia predkladaných kníh, ide v nej o poskytnutie možnosti vyjadrenia čitateľskej priazne jednotlivým publikáciám.

Hlasujte za Knihu Oravu 2020

Podmienky súťaže

Dôležité termíny súťaže:

 • Hlasovanie bude prebiehať od 2. marca do 11. apríla 2021
 • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2021 o 16.00 hod.

Súťažné kategórie:

Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

 1. kategória: beletria
 2. kategória: odborná literatúra

Kde nájdete nominované knihy?

 • Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 2. marca do 11. apríla 2021 vystavené v knižnici.

Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

 • O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 2. marca do 11. apríla 2021.
 • Hlasovacie lístky budú uverejnené na web stránke knižnice alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici.
 • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).
 • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas. Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
 • Platný je len originálny anketový lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený v regionálnych periodikách.
 • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou alebo elektronicky – mailom či prostredníctvom on-line hlasovacieho lístka.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Oravy 2020.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny a zápisné v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne na 365 dní.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského  kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

 1. Krajská knižnica v Žiline (14.05.2021 – 17.06.2021)
 2. Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši (01.07.2021 – 23.07.2021)
 3. Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne (02.08.2021 – 24.08.2021)
 4. Turčianska knižnica v Martine (02.09.2021 – 22.09.2021)
 5. Kysucká knižnica v Čadci (01.10.2021 – 22.10.2021)

Kontakt:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

Tel. : 043/586 2277, 043/586 3368
e-mail: kniha.oravy@gmail.com
web: www.oravskakniznica.sk
www.facebook.com/oravskakniznica

Výsledky súťaže

Kniha Oravy 2019

Výsledky súťaže

Počet nominovaných kníh: 18 (beletria 4, odborná literatúra 14)
Celkový počet hlasov: 204

KATEGÓRIA BELETRIA
 1. HUBA, Peter. Keď národ umieral II : Čas vzkriesenia. Martin: Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2019.
 2. KOVÁČIK, Adam. Dezilúzia. Bratislava: Motýľ, 2019.
 3. DEDINSKÁ, Eva. Snúbenec mojej sestry. Bratislava: Bestseler Book, 2019.
KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
 1. FOGÁŠOVÁ, Angelika. Spomienky na Medzibrodie nad Oravou. Dolný Kubín: Tlačiareň Vrábeľ, 2019.
 2. LÍŠKA, Miro S. Jude Orava. Dolný Kubín: Občianske združenie Homo Erectus, 2019.
 3. BEŇUŠOVÁ, Elena – KULÁŠOVÁ, Erika. Na oravskom salaši : Szalaśnictwo orawskie. Dolný Kubín: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2019.

Kniha Oravy 2018

Výsledky súťaže

Počet nominovaných kníh: 29 (beletria: 7, odborná literatúra: 22)
Celkový počet hlasov: 1636 (beletria: 326, odborná literatúra: 1310)

KATEGÓRIA BELETRIA

1. GREŠŠOVÁ, Jana a kol. Kňažia miesto rozprávky. Dolný Kubín : OZ Krpček, 2018.
2. HUBA, Peter. Keď národ umieral – Mudroňovci a Halašovci. Martin : Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2018.
3. HAMAROVÁ, Darina. Posledná kniha. Bratislava : Motýľ, 2018.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

1. GABRYŚ, Marcin – CHREN, Matúš – STANČEK, Rastislav. Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego. Dolný Kubín : Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín, 2018.
2. ČAJKA, Michal a kol. Klin. Obec a jej obyvatelia. Klin : Obecný úrad, 2018.
3. KORYTÁROVÁ LOFAJOVÁ, Daša a kol. Srňacie v premenách času. Dolný Kubín : Agentúra EL (Agency EL), s. r. o. v spolupráci s OZ Femina a spol., 2018.

Kniha Oravy 2017

Výsledky súťaže

Počet nominovaných kníh: 27 (beletria: 15, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 1118 (beletria: 529, odborná literatúra: 589)

KATEGÓRIA BELETRIA

1. SLOVÍK, Medard. Stretnutia naslepo. Žilina : Artis omnis, 2017.
2. HUBA, Peter. Z Božej vôle palatín. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2017.
3. GALAMBOŠOVÁ, Michaela. Lov na nevestu. Bratislava : Elist, 2017.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

1. BANOVČAN, Ján – BANOVČANOVÁ, Ingrid (zost.). Monografia obce Zábiedovo. Zábiedovo : Obec Zábiedovo, 2017.
2. ŠTÚROVÁ, Anna. Spomienky na babku z Liesku. [b.m.v.] : [b.n.], 2017.
3. HUBA, Peter. Architekt svitajúcich časov : Blažej Félix Bulla. Martin : Matica slovenská, 2017.

Kniha Oravy 2016

Deviaty ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2016 o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka vyvrcholil 24. apríla 2017 slávnostným vyhlásením výsledkov v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťaž vyhlásila Oravská knižnica, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

O titul Kniha Oravy súťažilo v tomto ročníku 19 nominovaných knižných titulov, ktoré sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti, z toho 7 v kategórii beletria a 12 v rámci odbornej literatúry. Hlasovanie prebiehalo v čase od 1. marca do 7. apríla 2017 prostredníctvom anketových lístkov na jednotlivých oddeleniach, prípadne elektronicky. V prvej kategórii zvíťazil román Dariny Hamarovej Slzy anjela, ktorý je voľným pokračovaním jej prvotiny Slzy muža, druhou najpopulárnejšou sa stala útla knižka Márie Stopkovej a františkána Zacheja Ľ. Lalíka Motúziky k radosti, na treťom mieste skončila próza Michaely Galambošovej Dve ženy. V kategórii náučná literatúra získala najviac hlasov kniha riaditeľa Oravskej knižnice Petra Hubu Príbeh slovenskej hymny a jej autora : Dielo Janka Matúšku, ktorá podrobne vykresľuje pohnuté osudy výnimočného tvorcu a jeho najznámejšieho diela. Na druhej priečke sa umiestnila publikácia Orava bez hraníc : Severovýchodná Orava z dielne Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, pomyselnú bronzovú medailu získal knižný titul Žena moja drahá : P. O. Hviezdoslav manželke Ilone, ktorý zostavila Jana Juráňová.

Na záver podujatia ocenení autori vyžrebovali zo všetkých platných anketových lístkov troch hlasujúcich, ktorí získali vecné ceny venované Žilinským samosprávnym krajom a Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Výsledky súťaže:

Počet nominovaných kníh: 19 (beletria: 7, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 478 (beletria: 250, odborná literatúra: 228)

KATEGÓRIA BELETRIA
1. Hamarová, Darina. Slzy anjela. Bratislava : Motýľ, 2016.
2. Stopková, Mária – Františkánsky brat Lalík, Zachej Ľ. Motúziky k radosti. Trstená : Františkánske divadlo Elzeár – Bábkové divadlo Motúzik v spolupráci s predajňou QUO VADIS, 2016.
3. Galambošová, Michaela. Dve ženy. Bratislava : Marenčin PT, 2016.

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA
1. Huba, Peter. Príbeh slovenskej hymny a jej autora. Dielo Janka Matúšku. Martin : Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, 2016.
2. Kolektív autorov. Orava bez hraníc. Severovýchodná Orava. Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 2016.
3. Juráňová, Jana (zost.). Žena moja drahá. P. O. Hviezdoslav manželke Ilone. Bratislava : SLOVART, 2016.

Kniha Oravy 2015

Čitateľská súťaž Kniha Oravy 2015 o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu uplynulého roka vyvrcholila 25. apríla 2016 slávnostným vyhlásením výsledkov v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Ôsmy ročník súťaže vyhlásila Oravská knižnica v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

V tomto ročníku súťažilo 33 nominovaných knižných titulov, ktoré sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti, z toho 12 v kategórii beletria a 21 v rámci odbornej literatúry. V prvej kategórii získala najviac hlasov kniha autorských rozprávok Pavla Janíka a Zuzany Lukáčovej s názvom Tretie kráľovstvo, druhé miesto obsadil román Ruleta života minuloročnej víťazky Dariny Hamarovej a treťou najúspešnejšou knihou sa stala básnická zbierka Snežienky Márie Stopkovej. Titul „Kniha Oravy 2015“ v kategórii náučná literatúra pridelili čitatelia publikácii Zázrivské lazy, na ktorej sa autorsky podieľali Jozef Jurík, Anna Gáborová a Eva Dudášová, na druhej priečke sa umiestnil knižný titul autorského kolektívu pod vedením Evy Ľuptákovej Rezervované pre budúcnosť, mapujúci 50-ročnú históriu Oravskej galérie, a treťou najpopulárnejšou sa stala monografia obce Oravský Podzámok od Michala Čajku a kolektívu autorov.

Na záver podujatia boli zo všetkých 1101 platných anketových lístkov vyžrebovaní traja hlasujúci, ktorí získali vecné ceny venované Žilinským samosprávnym krajom a Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Výsledky súťaže:

Počet nominovaných kníh: 33 (beletria: 12, odborná literatúra: 21)
Celkový počet hlasov: 1101 (beletria: 736, odborná literatúra: 365)

KATEGÓRIA BELETRIA

1. JANÍK, Pavol – LUKÁČOVÁ, Zuzana. Tretie kráľovstvo. Ružomberok : Tlačiareň Ján Šindléry – TESFO, 2015.
2. HAMAROVÁ, Darina. Ruleta života. Bratislava : Motýľ, 2015.
3. STOPKOVÁ, Mária. Snežienky. Trnava : Mária Stopková v spolupráci s Hnutím kresťanských pedagógov Slovenska, 2015.

Víťazné knihy v kategórii beletria

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

1. JURÍK, Jozef – GÁBOROVÁ, Anna – DUDÁŠOVÁ, Eva. Zázrivské lazy. Zázrivá : Obec Zázrivá, 2015.
2. ĽUPTÁKOVÁ, Eva a kol. Rezervované pre budúcnosť. 50 rokov Oravskej galérie. Dolný Kubín : Oravská galéria, 2015.
3. ČAJKA, Michal a kol. Oravský Podzámok. Obec a jej obyvatelia. Oravský Podzámok : Obecný úrad, 2015.

Víťazné knihy v kategórii náučná literatúra

Kniha Oravy 2014

Vo štvrtok 23. apríla 2015 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Kniha Oravy 2014. Siedmy ročník čitateľskej súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

O hlasy čitateľov sa uchádzalo 22 publikácií, z toho 10 v kategórii beletria a 12 v rámci odbornej literatúry. Hlasovanie prebiehalo od 2. marca do 10. apríla 2015 prostredníctvom anketových lístkov dostupných v knižnici, resp. na webovej stránke organizácie. Všetky nominované publikácie boli počas tohto obdobia k dispozícii  na náučnom oddelení knižnice.

V kategórii beletria získal najviac hlasov román Dariny Hamarovej Životom nekráčam sama, ktorého podkladom bol skutočný príbeh s autobiografickými črtami. Na druhom mieste sa umiestnila kniha krátkych próz spomienkového, cestopisného a reportážneho charakteru od Jozefa Medarda Slovíka s názvom Psie modré nebo. Na tretiu priečku čitatelia zaradili titul Najkrajšie oravské povesti, ktorý predstavuje výber z povestí jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka.

Prvenstvo v kategórii odborná literatúra pripadlo kolektívu autorov pod vedením Michala Čajku za monografiu Leštiny. Obec a jej obyvatelia, ktorá približuje históriu oravskej obce Leštiny. Druhé miesto získala útla knižka Keď potrebuješ radu… Autor Pietro Biblico v nej ponúka krátke úvahy a výber citátov z biblie v oblasti viery, citov i života všeobecne. Tretiu priečku v kategórii obsadila monografia Slanica 1564 – 1953. Srdcia pod vodou od Anny Michalcovej a kolektívu. Publikácia predstavuje históriu hornooravskej obce Slanica, ktorá zanikla pod hladinou Oravskej priehrady.

Na záver podujatia boli zo všetkých platných anketových lístkov vyžrebovaní a odmenení traja hlasujúci. Vecné ceny do súťaže venoval Žilinský samosprávny kraj a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Výsledky:

Počet nominovaných kníh: 22 (beletria: 10, odborná literatúra: 12)
Celkový počet hlasov: 1518 (beletria: 637, odborná literatúra: 881)

KATEGÓRIA BELETRIA

 1. HAMAROVÁ, Darina. Životom nekráčam sama. Bratislava : Motýľ, 2014.
 2. SLOVÍK, Jozef Medard. Psie modré nebo. Banská Bystrica : Skalná ruža, 2014.
 3. HABOVŠTIAK, Anton. Najkrajšie oravské povesti. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014.

Víťazné knihy v kategórii beletria

KATEGÓRIA ODBORNÁ LITERATÚRA

 1. ČAJKA, Michal a kol. Leštiny. Obec a jej obyvatelia. Leštiny : Obecný úrad, 2014.
 2. BIBLICO, Pietro. Keď potrebuješ radu… Doľany : ZAEX, 2014.
 3. MICHALCOVÁ, Anna a kol. Slanica 1564 – 1953. Srdcia pod vodou. Trnava : B Print, 2014.

Víťazné knihy v kategórii odborná literatúra

Kniha Oravy 2013

Šiesty ročník súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu vydanú v roku 2013 vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

O titul Kniha Oravy súťažilo 25 nominovaných kníh spätých s regiónom Orava tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti, z toho 5 v kategórii beletria a 20 v kategórii náučná literatúra. Hlasovanie prebiehalo v čase od 1. marca do 14. apríla 2014 prostredníctvom anketových lístkov. Všetky nominované publikácie boli počas tohto obdobia vystavené na náučnom oddelení knižnice.

Z víťazných publikácií súťaží v jednotlivých regiónoch Žilinského samosprávneho kraja bude zostavená výstava, ktorá sa postupne predstaví vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.

Výsledky

1. kategória: Beletria

1. miesto: Peter Huba – Čas veľkých činov.
2. miesto: Ivana Furjelová – Až keď bude mama triezva.
3. miesto: Eva Dedinská – Keď slzy liečia.

Víťazné knihy za rok 2013 - beletria

2. kategória: Odborná literatúra

1. miesto: Mária Spišiaková – V tôni jablone.
2. miesto: Peter Huba – Maximilián Račkay.
3. miesto: Michal Čajka a kol. – Malatiná. Obec a jej obyvatelia.

Víťazné knihy za rok 2013 - náučná literatúra

Kniha Oravy 2012

23. apríl – Svetový deň kníh a autorských práv je v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka zároveň dňom, kedy sa vyhlasujú výsledky súťaže Kniha Oravy. Piaty ročník súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu vydanú v roku 2012 vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

O titul Kniha Oravy súťažilo 25 nominovaných kníh, ktoré sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti, z toho 11 v kategórii beletria a 14 v kategórii náučná literatúra. Hlasovanie prebiehalo v čase od 1. marca do 16. apríla 2013 prostredníctvom anketových lístkov na jednotlivých oddeleniach, prípadne elektronicky. Všetky nominované publikácie boli počas tohto obdobia vystavené na náučnom oddelení knižnice.

Cieľom tejto súťaže je propagácia regionálnej literatúry medzi širokou verejnosťou a ponúknutie priestoru autorom a vydavateľom na bezplatnú prezentáciu svojich diel. Súťaž nemá ambíciu hodnotiť predkladané knihy po odbornej stránke, ide v nej o poskytnutie možnosti vyjadrenia čitateľskej priazne jednotlivým publikáciám. Z víťazných publikácií v jednotlivých regiónoch Žilinského samosprávneho kraja bola zostavená výstava, ktorá sa postupne predstavila vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže boli z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali vecné ceny.

Výsledky

1. kategória: Beletria

1. miesto: Peter Huba – Kliatba
2. miesto: Ivana Furjelová – Squelé babenky
3. miesto: Eva Dedinská – Budem tvojimi očami

Víťazné knihy za rok 2012 - beletria

2. kategória: Náučná literatúra

1. miesto: Peter Zajac, Mária Zajacová – Krivá. Obec a jej obyvatelia v plynutí času
2. miesto: Pavel Dvořák a kol. – Juraj Turzo. Veľká kniha o uhorskom palatínovi
3. miesto: Alena Chytilová – Z dejín lekárnictva na Orave (1632-1950)

Víťazné knihy za rok 2012 - náučná literatúra

Kniha Oravy 2011

Vyhlásenie výsledkov 4. ročníka súťaže Kniha Oravy sa uskutočnilo 23. apríla 2012 v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Súťaž o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu vydanú v roku 2011 vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

Do súťaže bolo nominovaných 17 kníh, ktoré sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. V čase od 1. marca do 18. apríla 2012 boli všetky nominované publikácie vystavené na náučnom oddelení knižnice a prebiehalo hlasovanie, prostredníctvom anketových lístkov na jednotlivých oddeleniach, prípadne elektronicky.

Cieľom tejto súťaže je propagácia regionálnej literatúry medzi širokou verejnosťou a ponúknutie priestoru autorom a vydavateľom na bezplatnú prezentáciu svojich diel. Súťaž nemá ambíciu odborného hodnotenia predkladaných kníh, ide v nej o poskytnutie možnosti vyjadrenia čitateľskej priazne jednotlivým publikáciám.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže boli z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali vecné ceny.

Z víťazných publikácií súťaží v jednotlivých regiónoch Žilinského samosprávneho kraja bola zostavená výstava, ktorá sa postupne predstavila vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.

Výsledky

1. kategória: Beletria

1. miesto: Peter Huba – Putovanie s Duchom dávnych čias
2. miesto: Jozef Kaščák – Živá reklama
3. miesto: Miroslav Žabenský – Mária Janotíková – Mladá slovenská poviedka 2011

2. kategória: Odborná literatúra

1. miesto: Tomáš Janura – Michal Čajka – Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici
2. miesto: Cecília Matysová a kol. – Zuberec. Monografia obce
3. miesto: Janka Gvoždiaková – Halina Matras – Desaťročie 2001-2010 vstup do nového milénia

Autori víťazných kníh, zľava: Peter Huba a Michal Čajka

Kniha Oravy 2010

V piatok 29. apríla 2011 sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne uskutočnilo vyhlásenie výsledkov 3. ročníka súťaže Kniha Oravy. Súťaž o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu vydanú v uplynulom roku vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s mediálnymi partnermi MY Oravské noviny a TV DK – Infoštúdio mesta Dolný Kubín.

Do súťaže mohli byť nominované knihy, ktoré vyšli v r. 2010 a sú s regiónom Orava späté tematicky alebo osobou autora v textovej či obrazovej časti. Knihy mohli nominovať autori, vydavatelia, kníhkupci alebo čitateľská verejnosť. V čase od 1. marca do 20. apríla boli všetky nominované publikácie vystavené v čitárni knižnice a prebiehalo hlasovanie. O ich umiestnení rozhodli čitatelia prostredníctvom anketových lístkov na jednotlivých oddeleniach prípadne elektronickým hlasovaním.

Cieľom tejto súťaže je propagácia regionálnej literatúry medzi širokou verejnosťou a ponúknutie priestoru autorom a vydavateľom na bezplatnú prezentáciu svojich diel. Súťaž nemá ambíciu odborného hodnotenia predkladaných kníh, ide v nej o poskytnutie možnosti vyjadrenia čitateľskej priazne jednotlivým publikáciám.

Do 3. ročníka súťaže bolo nominovaných 28 kníh v dvoch kategóriách a odovzdaných bolo 902 platných hlasov čitateľov. Všetky súťažné knihy aktuálneho ročníka sú pre čitateľov k dispozícii na regionálnom oddelení.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže boli z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali vecné ceny.

Z víťazných publikácií súťaží v jednotlivých regiónoch Žilinského samosprávneho kraja bude zostavená výstava, ktorá sa postupne predstaví vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.

Výsledky

1. KATEGÓRIA – BELETRIA

Počet nominovaných publikácií: 10
Počet hlasov: 482

Poradie:

1. Eva KURJAKOVÁ – Povesti spod Pilska (279 hlasov)
2. Peter HUBA – Povesti z Oravy II.
3. Ján ŠTEPITA – Poviedky neskorého leta

2. KATEGÓRIA – ODBORNÁ LITERATÚRA

Počet nominovaných publikácií: 18
Počet hlasov: 420

Poradie:

1. Eva KURJAKOVÁ – Viac ako sto (147 hlasov)
2. Jozef GOLVOŇ – Monografia obce Hladovka
3. Michal ČAJKA (zostavovateľ) – Dolná Lehota – Bývalá obec a jej obyvatelia

Kniha Oravy 2009

Dňa 22. marca 2010 sa v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže o najzaujímavejšiu regionálnu publikáciu – Kniha Oravy 2009. Konečné poradie stanovilo 346 platných hlasov, pričom titul Kniha Oravy 2009 získala vlastivedná monografia Michala Mačičku Môj rodný kraj. Na druhej priečke sa umiestnila publikácia s názvom Oravský hrad od kolektívu autorov, tretie miesto pridelili čitatelia zbierke poézie Ondreja Štyráka Štyri sezóny básne. Všetky nominované knihy si môžete pozrieť tu.

Kniha Oravy 2008

Vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže – Kniha roka 2008, do ktorej bolo nominovaných dvadsaťdva kníh, bolo úvodným podujatím 10. ročníka Týždňa slovenských knižníc. O víťazovi mohla od 15. 1. do 15. 3. 2009 hlasovať široká verejnosť, ktorá do knižnice doručila 434 platných hlasov. Čitatelia rozhodli, že Knihou roka 2008 sú Povesti spod Rozsutca od autorov Miroslava Karcola, Antona Habovštiaka a Petra Hubu. Druhé miesto patrí knihe Dolný Kubín – Mesto kultúrnych tradícií a dneška od Petra Hubu a kolektívu autorov, tretiu priečku obsadili Povesti spod Babej hory od Evy Kurjakovej. Súčasťou vyhodnotenia bola beseda s autorom najpopulárnejšej knihy, Miroslavom Karcolom.