Spoznávaj čítaním

Súťaž: Spoznávaj čítaním

Krajská knižnica v Žiline, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Mestská knižnica M. Mišíka v Prievidzi, Obecná knižnica v Koši a spisovateľka Katarína Mikolášová vyhlasujú literárno-výtvarnú súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Spoznávaj čítaním z pripravovanej knihy Biela zmija (Príbehy z magického kraja Zmijanje).

Viac informácií nájdete na webovej stránke Kataríny Mikolášovej.

Súťažné práce spolu s vyplnenou prihláškou nám posielajte do 31. 5. 2024.

Adresy na zaslanie súťažných prác a prihlášky:
detske@oravskakniznica.sk
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Samuela Nováka 1763/2, 026 01 Dolný Kubín

Kontakt: Alena Javorková, 043/586 2277, 0915 647 014, detske@oravskakniznica.sk

Vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdaním cien a besedou s autorkou sa uskutoční v septembri 2024.

Súťaž: Spoznávaj čítaním

Plagát (PDF, 560 kB)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka
kultúrna organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín

LATITUDE: 49° 12′ 31,967” N • LONGITUDE: 19° 17′ 45,316” E
LATITUDE1: 49,2088797681531 • LONGITUDE1: 19,2959212205358