Prezentácia: Jozef Gregor Tajovský

Pri príležitosti 80. výročia úmrtia Jozefa Gregora Tajovského sme pripravili (nielen pre študentov) powerpointovú prezentáciu o jeho živote a diele.