Pilotná prevádzka online Digitálnej knižnice

Pilotná prevádzka online Digitálnej knižnice

Slovenská národná knižnica spustila pilotnú prevádzku online Digitálnej knižnice, ktorá sprístupňuje autorskoprávne voľné diela mimo priestorov SNK. Hoci v nej ešte nie sú ani zďaleka všetky objekty, ktoré SNK zdigitalizovala v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA), rozhodla sa ponúknuť prístup aspoň k tým, ktoré tam už sú. Každý týždeň budú pribúdať ďalšie a ďalšie.

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) zaradila Európska komisia medzi 30 „emblematických“ projektov za celú históriu Kohéznej politiky Európskej únie.

Katalóg Digitálnej knižnice nájdete na adrese: https://onk.snk.sk/

Prehľad ďalších užitočných webových stránok, kde nájdete voľne dostupné e-knihy nájdete tu.