Prezentácia knihy Mudroňovci a Halašovci

Prezentácia knihy Mudroňovci a Halašovci

Dňa 4. decembra 2018 sa v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Keď národ umieral – Mudroňovci a Halašovci historika, publicistu a spisovateľa Petra Hubu, ktorú vydala Matica slovenská v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka. Publikácia vyšla s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Martin.

Podujatie zorganizovali Obec Oravcov, o. z. a Oravská knižnica Antona Haboštiaka. Členovia a priaznivci Obce Oravcov, združujúcej oravských rodákov a priateľov regiónu Orava z Bratislavy, na svojom koncoročnom stretnutí privítali prozaika Petra Hubu, rodáka z oravskej obce Veličná a zoznámili sa s jeho najnovšou knihou Mudroňovci a Halašovci z pripravovanej trilógie Keď národ umieral.

Dej historického románu sa odohráva v posledných desaťročiach 19. a na začiatku 20. storočia, v období silnejúcej maďarizácie a prenasledovania slovenských národovcov. Ústrednými postavami prózy situovanej do Turčianskeho Svätého Martina sú advokáti Pavol Mudroň a jeho zať Andrej Halaša, aktívni predstavitelia slovenského národného hnutia. Príbeh vychádza zo skutočných udalostí a čitateľom prináša mnohé dejinné fakty získané z dobových dokumentov.

Počas prezentácie Peter Huba predstavil zaujímavé momenty knihy a objasnil okolnosti, ktoré ho viedli k jej napísaniu. Priblížil život hlavných aktérov i neľahkú dobu, v ktorej pôsobili a oboznámil zúčastnených s nasledujúcimi časťami trilógie Čas vzkriesenia a Autonómia, ktoré budú venované obdobiu prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky.

Stretnutie otvoril richtár Obce Oravcov, o. z. Milan Galanda, privítal všetkých prítomných, predstavil hostí, ktorí prijali pozvanie a uviedol autora. Publiku sa prihovoril aj riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislav Muntág. Po besede so spisovateľom nasledovalo symbolické vyprevadenie knihy na cestu k čitateľom, ktorého sa zhostili štátna radkyňa Ministerstva kultúry SR Mária Javoreková rod. Mudroňová a richtár Obce Oravcov Milan Galanda. Nechýbala ani autogramiáda a individuálne rozhovory členov Obce a hostí s oravským literátom.

V programe vystúpili pedagógovia a žiaci hudobného odboru ZUŠ Exnárova Bratislava – ľudová hudba Exnárik pod vedním Alexandra Klebercza a sólisti Karin Magdusková (husle a spev), Pavlína Šolcová (spev) a Tomáš Mizerák (akordeón a spev).

Miriam Kazimírová