PF 2019

PF 2019

Nech zvony zvonia a srdcia plesajú,
nech sviece horia a čaše štrngajú.
Teraz, keď ku šťastiu je len krok,
prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný nový rok.

kolektív
Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne