Prezentácia knihy V dianí plynúcich časov

Prezentácia knihy V dianí plynúcich časov

K stému výročiu založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne (1920 – 2020) ju napísal dlhoročný riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka Peter Huba.

Miestny odbor Matice slovenskej oslávil svoju storočnicu 28. septembra 2020 v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne prezentáciou knihy V dianí plynúcich časov, ktorá mapuje jeho bohatú doterajšiu činnosť. Autor knihy Peter Huba, pre ktorého to bola zároveň derniéra na poste riaditeľa hosťujúcej inštitúcie, prítomnému publiku predstavil vybrané kapitoly z knihy, ktoré prostredníctvom dejín miestneho odboru približujú významné historické osobnosti a fenomény regiónu Orava. Kniha opäť prináša to, na čo sme u autora zvyknutí – nové historické skutočnosti i prekvapujúce závery. Niektoré predstavil už v priebehu podujatia, napr. týkajúce sa života i pamiatky básnika a jedného z predsedov Matice Pavla Országha Hviezdoslava.

Publikáciu vyprevadili do života lipovou ratolesťou predseda krajskej rady Matice slovenskej Milan Stromko a primátor Dolného Kubína Ján Prílepok, ktorý pri tejto príležitosti poďakoval autorovi za jeho prínos pri poznávaní našich (nielen) regionálnych dejín a zároveň pripomenul, že radnica autorove zásluhy ocenila aj najvyšším ocenením, Cenou mesta Dolný Kubín. Okrem „krstných rodičov“ publikácie vystúpil s krátkym príhovorom aj predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a zároveň zástupca vydavateľa Martin Zembjak, ktorý vydanie knihy aj finančne podporil. V rámci podujatia zazneli ukážky z knihy v podaní Aleny Javorkovej a piesne speváckej folklórnej skupiny Orava.

Marián Karcol