Priateľ knižnice 1-2/2017

Priateľ knižnice 01-02/2017

Z obsahu:

Pripomíname si – Roky 1848, 1918, 1938, 1948, 1968 v dejinách Oravy
Za peknými knihami aj v roku 2017 alebo Komu sa nelení, tomu sa zelení
Bibliotéka 2017
Prezentácia nových kníh v knižnici
Cezhraničné kultúrne súzvuky – Transgraniczna spójność kulturalna
Projekty podporené Fondom na podporu umenia
Nová strecha i schodište
Kalendárium významných výročí osobností Oravy v roku 1918

Stiahnutie celého čísla: TU