PF 2018

PF 2018

Prajeme všetko, čo radosť vzbudí,
veľa lásky, čo spája ľudí.
Nech sa na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce,
krásne a požehnané Vianoce
a všetko dobré v roku 2018

praje kolektív
Oravskej knižnice Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne.