Roky s osmičkou na konci v dejinách Oravy

Roky s osmičkou na konci v dejinách Oravy

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sprístupnila na rok 2018, kedy si pripomíname okrúhle výročia viacerých významných udalostí moderných slovenských dejín, výstavu venovanú zlomovým rokom 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968 v histórii Oravy. Výstavu autorsky pripravil historik Peter Huba, ktorého texty vhodne dopĺňajú dobové dokumenty a fotografie z jeho archívu.

Výstava na jedenástich paneloch približuje návštevníkom najvýznamnejšie udalosti meruôsmych rokov na Orave, búrlivé prvé dni po vyhlásení Československa či napätú situáciu v regióne v súvislosti s Mníchovským diktátom a vyhlásením autonómie Slovenska roku 1938. V rámci výstavy sú tiež dokumentované zmeny v republike a na Orave po februári 1948, obdobie pražskej jari a vpád vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Verejnosť si môže výstavu pozrieť v priestoroch knižnice počas celého roka 2018 v čase otváracích hodín. Pre žiakov sa v rámci nej uskutočnia sprievodné vzdelávacie podujatia.

Marián Karcol