Priateľ knižnice 02/2011

Priateľ knižnice 02/2011

Z obsahu:

Martin Hattala
Dlhá cesta k národu a jazyku
Dve strany jednej mince
Desaťročie 2001-2010 – vstup do nového milénia
Mikroprojekty nie sú mikro
Projekty slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce
Darujme si kúsok historických tradícií
Z každého rožka troška
Kniha Oravy 2010
Literárne kluby Slovenska sa stretli v Oravskej knižnici
Literárny klub Fontána
V škole (ukážka z novej knihy)
60 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Stiahnutie celého čísla: TU