Spomienkové podujatie pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turzu

Spomienka na Juraja Turzu

Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Matica slovenská v Martine, Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne usporiadali Spomienkové podujatie pri príležitosti 400. výročia úmrtia JURAJA TURZU, významnej osobnosti našich dejín, uhorského palatína spriazneného s našimi historickými regiónmi, rodáka z Lietavy, slovenského šľachtica, vojvodcu a diplomata. Podujatie sa uskutočnilo 14. decembra 2016 v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Lektori vo svojich referátoch MVDr. Miloš Jesenský, riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci predstavil Juraja Turzu ako palatína a vojvodcu. Ing. Marian Tkáč, predseda Matice slovenskej priblížil účastníkom Juraja Turzu v kontexte slovenských dejín a Peter Huba, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka oboznámil prítomných so závažnými životnými rozhodnutiami Juraja Turzu. Podujatie pozdravil aj Mgr. Rastislav Stanček, farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Dolného Kubína, ktorý poukázal na Turzovu ľudskú a duchovnú stránku a na význam jeho osobnosti pre evanjelickú cirkev. Taktiež podotkol, že evanjelická cirkev pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turzu odhalila, reliéf podobizne Juraja Turzu v evanjelickom kostole a v budúcom roku bude presunutá do Parku dejateľov v Dolnom Kubíne.

Spomienkové podujatie spestrili hudobným programom z renesančného obdobia a vianočnými koledami žiaci a pedagógovia zo základnej umeleckej školy Ivana Ballu v Dolnom Kubíne. Účastníkmi podujatia, kde bola prevažne stredoškolská mládež a pedagógovia zo stredných škôl z Dolného Kubína bol premietnutý aj životopisný film o Jurajovi Turzovi. Po spomienkovom podujatí bola zaujímavá beseda s lektormi, ktorí sú aj autormi publikácií o Jurajovi Turzovi.
Uvedené podujatie malo pre mladú generáciu veľký prínos a z uvedených referátov si odniesli množstvo zaujímavých informácii.

Dolný Kubín 16. 12. 2016

Adam Záň
vzdelavanie@osvetadk.sk