Vianočný pozdrav

PF 2017

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok Vám želá kolektív Oravskej knižnice Antona Habovštiaka.