Vyhodnotenie súťaže Komora babky Želky

Vyhodnotenie súťaže Komora babky Želky

Súťaž vyhlásila Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi a Krajská knižnica v Žiline v spolupráci so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou pre deti 2. a 3. ročníka ZŠ.

Výtvarná časť súťaže:

1. miesto: Paulína Mäsiarová, 3.A ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín
2. miesto: Natália Karcolová, 2.A ZŠ a MŠ Zázrivá
3. miesto: Benjamin Vanden Berghe, 3.A ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín

Cena poroty za nápad: Judita Bystrianska, 3.A CSŠ A. Radlinského Dolný Kubín

Čestné uznanie:
Kvetoslava Kapinová, 2.A ZŠ a MŠ Zázrivá
Veronika Gašperová, 3.A ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín
Ivana Halušková, 3.A ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín

Literárna časť súťaže:

1. miesto: Judita Bystrianska, 3.A CSŠ A. Radlinského Dolný Kubín
2. miesto: Sára Hanková, 3.A CSŠ A. Radlinského Dolný Kubín
3. miesto: Sofia Otrubová, 2.A ZŠ a MŠ Zázrivá

Cena pre pedagóga: Mgr. Danica Polláková

Čestné uznanie:
Tobias Mandinec, 2. A ZŠ a MŠ Zázrivá
Natália Karcolová, 2.A ZŠ a MŠ Zázrivá
Martin Strapec, 3.A CSŠ A. Radlinského Dolný Kubín

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.